Monthly Archives: augustus 2015

Principe overeenkomst met NLD opgesteld

Category : Informatie

Met NLD (energiemaatschappij Noordelijk Lokaal Duurzaam) is een principe overeenkomst opgesteld ten behoeve van de administratieve verplichtingen, voor de levering van de gezamenlijk opgewekte elektriciteit en de afspraken over de contractverplichtingen met en voor onze leden.

nldenergieweb


Subsidieaanvraag ingediend

Category : Informatie

Inmiddels is er een (nieuwe) subsidieaanvraag ingediend bij de Provincie Groningen om financiële ondersteuning te verkrijgen ten behoeve van de formele opstart van onze cooperatieve vereniging Zevenster Zonnestroom. Hiermee hebben we dan ook de middelen om de fiscale afwikkeling te kunnen toetsen en bijvoorbeeld de statuten en oprichtingstukken te kunnen formaliseren en om de verdere opstartkosten van de vereniging te kunnen borgen.
Half september verwachten we de wel of niet subsidie toekenning.