Provincie besluit 17 november over Postcoderoospremie voor Zevenster Zonnestroom

Provincie besluit 17 november over Postcoderoospremie voor Zevenster Zonnestroom

Category : Informatie

Vanuit het Servicepunt Lokale Energie Voorwaarts en Provincie Groningen ontvingen wij het volgende bericht over de actuele stand van zaken van de Postcoderoospremie:

“De jury heeft jullie pitch in de beoordeling van de aanvragen meegenomen. Op basis van de jurybeoordeling is een advies geschreven wat op 9 november met Nienke Homan, verantwoordelijk gedeputeerde, zal worden besproken. Na dit gesprek zal Nienke het in de eerstvolgende vergadering van Gedeputeerde Staten inbrengen. GS neemt het definitieve toekenningsbesluit. Naar verwachting zal dit rond 17 november plaats vinden. Eind november kunt u van ons bericht verwachten over de uitslag.”

 


Leave a Reply