Monthly Archives: december 2015

Zevenster Zonnestroom ontvangt postcoderoospremie!

Category : Informatie

Op 8 december jl. ontvingen wij voor ons initiatief Zevenster Zonnestroom uit handen van gedeputeerde Nienke Homan de postcoderoospremie. Nienke Homan zit sinds 30 april 2015 namens GroenLinks in het College van Gedeputeerde Staten van de Provincie Groningen en is verantwoordelijk voor milieu en energietransitie.

!cid_F0CA5EBC-5DD8-45A8-9D87-FD2C9F9A4EA1

V.l.n.r. Reint Brondijk, Nienke Homan, Jan Kuipers.

De Postcoderoospremie is een eenmalige bijdrage van de Provincie die een initiatief naar eigen inzicht kan besteden aan kosten in het aanlooptraject (denk aan leges voor een bestemmingsplanwijziging, vergunningen, het oprichten van een coöperatie, de statuten hiervoor, de werving van leden etc.) of in het realisatietraject.

Als initiatiefnemers van Zevenster Zonnestroom zijn wij natuurlijk enorm blij dat wij met deze premie ons initiatief een grote stap voorwaarts kunnen laten zetten. We kunnen nu echt spijkers met koppen gaan slaan. Het eerste kwartaal van 2016 willen we ons eerste project van ca. 158 panelen gerealiseerd hebben. Deelnemers worden op korte termijn benaderd om hen te overtuigen van de voordelen van onze zonnestroom. Achter de schermen gaan we gewoon verder met onderzoeken of we nog meer van deze projecten van de grond kunnen tillen.!cid_106AB0FE-D5C6-46A3-BCDA-E4AC2DD8C880

Behalve ons initiatief kregen nog 6 anderen een postcoderoospremie toegekend. U leest alles hierover in de nieuwsbrief  ‘Lokale Energie-updates uit Groningen’.

Klik hier om de nieuwsbrief te bekijken. Banner ServicepuntLEV

 


Energiebelasting voor lokaal opgewekte elektriciteit verlaagd naar nihil

Category : Informatie

De kansen voor lokaal opgewekte en schone elektriciteit keren nu de energiebelasting op dergelijke stroom wordt verlaagd! De 2e Kamer stemde namelijk recent in met een amendement van de ChristenUnie op de Wet belastingen milieugrondslag (WBM) met betrekking tot lokaal duurzaam opgewekte energie, ook wel de postcoderoos-regeling genoemd.

Er gaat een nultarief gelden voor energiecoöperaties van burgers die via zonnepanelen schone energie opwekken. De leden van een dergelijk coöperatie hoeven geen energiebelasting en ook geen BTW meer te betalen over de aan hen geleverde stroom. Dit kan een besparing per lid van de coöperatie opleveren van bijna 15 eurocent de kWh!

Daarnaast worden ook de postcoderoos-regels verruimd. Zo gaat bijvoorbeeld gelden dat de installatie zich niet meer in het midden van een zogenoemde postcoderoos hoeft te bevinden. De opwekinstallatie mag ook in aangrenzende postcodegebieden staan.

Voorwaarde is nog wel dat het belastingplan 2016 en dus ook het amendement door Eerste Kamer wordt aangenomen.

images


Lokale Energie-updates uit Groningen

Category : Informatie

De nieuwsbrief  over lokaal Energie nieuws uit Groningen is uit. Klik hier om de nieuwsbrief te bekijken. Banner ServicepuntLEV