Energiebelasting voor lokaal opgewekte elektriciteit verlaagd naar nihil

Energiebelasting voor lokaal opgewekte elektriciteit verlaagd naar nihil

Category : Informatie

De kansen voor lokaal opgewekte en schone elektriciteit keren nu de energiebelasting op dergelijke stroom wordt verlaagd! De 2e Kamer stemde namelijk recent in met een amendement van de ChristenUnie op de Wet belastingen milieugrondslag (WBM) met betrekking tot lokaal duurzaam opgewekte energie, ook wel de postcoderoos-regeling genoemd.

Er gaat een nultarief gelden voor energiecoöperaties van burgers die via zonnepanelen schone energie opwekken. De leden van een dergelijk coöperatie hoeven geen energiebelasting en ook geen BTW meer te betalen over de aan hen geleverde stroom. Dit kan een besparing per lid van de coöperatie opleveren van bijna 15 eurocent de kWh!

Daarnaast worden ook de postcoderoos-regels verruimd. Zo gaat bijvoorbeeld gelden dat de installatie zich niet meer in het midden van een zogenoemde postcoderoos hoeft te bevinden. De opwekinstallatie mag ook in aangrenzende postcodegebieden staan.

Voorwaarde is nog wel dat het belastingplan 2016 en dus ook het amendement door Eerste Kamer wordt aangenomen.

images