Zevenster Zonnestroom ontvangt postcoderoospremie!

Zevenster Zonnestroom ontvangt postcoderoospremie!

Category : Informatie

Op 8 december jl. ontvingen wij voor ons initiatief Zevenster Zonnestroom uit handen van gedeputeerde Nienke Homan de postcoderoospremie. Nienke Homan zit sinds 30 april 2015 namens GroenLinks in het College van Gedeputeerde Staten van de Provincie Groningen en is verantwoordelijk voor milieu en energietransitie.

!cid_F0CA5EBC-5DD8-45A8-9D87-FD2C9F9A4EA1

V.l.n.r. Reint Brondijk, Nienke Homan, Jan Kuipers.

De Postcoderoospremie is een eenmalige bijdrage van de Provincie die een initiatief naar eigen inzicht kan besteden aan kosten in het aanlooptraject (denk aan leges voor een bestemmingsplanwijziging, vergunningen, het oprichten van een coöperatie, de statuten hiervoor, de werving van leden etc.) of in het realisatietraject.

Als initiatiefnemers van Zevenster Zonnestroom zijn wij natuurlijk enorm blij dat wij met deze premie ons initiatief een grote stap voorwaarts kunnen laten zetten. We kunnen nu echt spijkers met koppen gaan slaan. Het eerste kwartaal van 2016 willen we ons eerste project van ca. 158 panelen gerealiseerd hebben. Deelnemers worden op korte termijn benaderd om hen te overtuigen van de voordelen van onze zonnestroom. Achter de schermen gaan we gewoon verder met onderzoeken of we nog meer van deze projecten van de grond kunnen tillen.!cid_106AB0FE-D5C6-46A3-BCDA-E4AC2DD8C880

Behalve ons initiatief kregen nog 6 anderen een postcoderoospremie toegekend. U leest alles hierover in de nieuwsbrief  ‘Lokale Energie-updates uit Groningen’.

Klik hier om de nieuwsbrief te bekijken. Banner ServicepuntLEV