Notulen en presentatie ALV van 22 mei staan online