Monthly Archives: september 2021

Nieuwsbrief juni 2021

Category : Informatie , Nieuwsbrief

Zuidhorn, 22 juni 2021
Nieuwsbrief 17


Beste leden, donateurs en geïnteresseerden,


Uitnodiging Algemene Ledenvergadering (ALV) 16 september 2021
Met inachtneming van de geldende Corona-regels zullen wij de leden van de Coöperatie Zevenster Zonnestroom (CZZ) bijeen roepen voor een Algemene Ledenvergadering (ALV) op donderdag 16 september om 19.30 uur in “De Gasthorn’, De Gast 58A. Dit zal zijn in de vergaderzaal of de kerkzaal (afhankelijk van de dan geldende regels). Het bestuur heeft een contract afgesloten met accountantsbureau ‘Oosting Administraties’ in Niekerk. In de ALV zullen we het jaarrapport 2020 bespreken ter goedkeuring. De agenda voor de vergadering zullen wij begin september rondsturen. Noteert u de datum alvast?

Project 4
De aanleg van een nieuw project met zonnepanelen staat op de planning. Er is een nieuwe postcoderoos-subsidieregeling sinds april 2021, Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE). Omdat de subsidie-pot binnen twee maanden al leeg was staan we op de wachtlijst. U hoort meer op de ALV. U kunt reclame maken voor project 4 onder familie, vrienden en buren in de postcode-regio Zuidhorn, Noordhorn, Briltil en Aduard.
Informatie is te verkrijgen bij Reint Brondijk via ons emailadres.

Terugvragen energiebelasting volgens de postcoderoosregeling
U krijgt de ledenverklaring 2020 binnenkort toegestuurd via de mail. Ieder lid heeft deze verklaring nodig om de energiebelasting 2020 terug te krijgen. Voor de leden die bij Greenchoice en EnergieVanOns zitten regelt het bestuur CZZ het terugvragen van de energiebelasting.
Let op: De leden die een andere energieleverancier hebben moeten dit bedrag zelf terugvragen!! Het is uw eigen verantwoordelijkheid! Reint Brondijk wil u het eerste jaar bij deze aanvraag helpen t.z.t. Mogelijk stapt u over naar een nieuwe energieleverancier. Wilt u dit dan melden aan Carien Denissen, de secretaris van CZZ? Van Greenchoice ontvangt onze coöperatie een jaarlijkse fee voor elk lid van € 25,- en van EnergieVanOns een jaarlijkse fee van € 75,-.

Met een zonnige groet,

Het bestuur CZZ