Uw voordeel

1. Korting Energiebelasting
2. Duurzame energieopwekking
3. Versterking lokale gemeenschap
4. Onafhankelijk en zelfstandig

Korting energiebelasting

Als deelnemer in energiecoöperatie Zevenster Zonnestroom komt u in aanmerking voor de Regeling Verlaagd Tarief . Dankzij deze regeling kunt u als particuliere kleinverbruiker voor iedere kWh die u in cooperatief verband elders opwekt een korting op uw energiebelasting krijgen.

De korting op de energiebelasting wordt verrekend door de energieleverancier. Onze fiscalist stelt jaarlijks een individuele (productie)opgave op, welke wij doorsturen naar Greenchoice. Deze korting kan (per deelnemend lid) worden toegepast tot een (jaarlijks) maximum van 10.000 kWh. Wanneer u dus geen klant bent (geworden) van Greenchoice, moet u deze opgave jaarlijks zelf doorgeven aan uw leverancier.

Daarom adviseren wij onze leden nadrukkelijk om klant te worden van Greenchoice.

Duurzame energieopwekking

Duurzame energie is energie waarover we voor onbeperkte tijd kunnen beschikken en waarbij, door het gebruik ervan, het leefmilieu en de mogelijkheden voor toekomstige generaties niet worden benadeeld.
Wilt u meewerken aan een minder van traditionele energiebronnen (olie, gas) afhankelijke samenleving maar is uw eigen dak minder geschikt voor plaatsing van zonnepanelen? Dan is deelname in energiecoöperatie Zevenster Zonnestroom de oplossing!  Een toekomstbestendig Zuidhorn, waarin onze (klein)kinderen ook kunnen genieten van een schone leefomgeving komt zo met deelname in de energiecoöperatie weer een stapje dichter bij.

Versterking lokale gemeenschap

Noaberschap in Zuidhorn. De energiecoöperatie voor en door Zuidhorners helpt mee aan de versterking van de onderlinge gemeenschap. Niet van boven opgelegd, maar op initiatief van de dorpsbewoners en ondernemers ontstaat een langjarige samenwerking in het dorp.

Het eerste initiatief is de Postcoderoos, maar inmiddels is de coöperatie als bezig met nieuwe ideeën (bijv. laadpalen) op het vlak van duurzaamheid en burgerparticipatie.

Onafhankelijk en zelfstandig

Energiecoöperatie Zevenster Zonnestroom opereert zelfstandig en is niet gelieerd aan een van de grote energiebedrijven.  Het belang van de inwoners van Zuidhorn staat voorop: de Zuidhornse burger aan ’t roer!

Vragen?

Natuurlijk kunt u bij vragen of opmerkingen via ons e-mailadres info@zevensterzonnestroom.nl