Het bestuur

Het bestuur

Na de officiële oprichting van de coöperatie is in 2016 een bestuur benoemd.

Zittingsduur bestuur

Het bestuur heeft 4 jaar zitting en kunnen daarna eenmaal herkozen worden.

Het bestuur bestaat uit momenteel de volgende personen:
– Reint Brondijk, voorzitter  | 01-06-2026
– Carien Denissen , secretaris  | 01-06-2024
– Margriet Dijk, penningmeester  | 01-06-2027
– Klaas Jansen, lid | 01-06-2025

Algemene Leden Vergadering

Regelmatig, maar in ieder geval minimaal 1x per jaar, wordt door het bestuur een Algemene Ledenvergadering uitgeschreven. In deze vergadering  zal over alle lopende Postcoderoos-projecten binnen onze coöperatie verantwoording worden afgelegd over het afgelopen jaar. Hiervoor ontvangen leden tijdig een uitnodiging.

Bekijk hier alle verzonden Nieuwsbrieven