Het bestuur

Het bestuur

Na de officiële oprichting van de coöperatie is in 2016 een bestuur benoemd.

Zittingsduur bestuur

Het bestuur heeft 4 jaar zitting en het voorstel voor het rooster van aftreden was als volgt:

– Reint Brondijk, voorzitter  | 01-06-2022
– Fennie de Boer, secretaris  | 01-06-2020
– Bauke Johan Zijlstra, penningmeester  | 01-06-2019
– Klaas Jansen, lid | 01-06-2021

Het bestuur bestaat uit momenteel de volgende personen:
– Reint Brondijk, voorzitter  | 01-06-2022
– Carien Denissen , secretaris  | 01-06-2024
– Margriet Dijk, penningmeester  | 01-06-2023
– Klaas Jansen, lid | 01-06-2021

 

Algemene Leden Vergadering

Regelmatig, maar in ieder geval minimaal 1x per jaar, wordt door het bestuur een Algemene Ledenvergadering uitgeschreven. In deze vergadering  zal over alle lopende Postcoderoos-projecten binnen onze coöperatie verantwoording worden afgelegd over het afgelopen jaar. Hiervoor ontvangen leden tijdig een uitnodiging. Deze uitnodigingen komen ook op deze website te staan evenals de verslagen van deze vergaderingen (deze vindt u onder downloads).