Ledeninfo

Doorgeven wijzigingen

De Postcoderoosregelingen hebben een doorlooptijd van 15 jaar. Het is belangrijk om op het moment van een mogelijk optredende wijziging in uw persoonlijke situatie, dit zo spoedig door te geven aan het secretariaat van de coöperatieve vereniging. Hierbij valt te denken bij o.a. – verkoop of verhuur van de uw huis – verhuizing binnen/buiten Postcodegebied – overlijden – gewenste overdracht van uw aandeel in de coöperatie.

In dergelijke situaties moet er namelijk worden gekeken hoe een en ander zich verhoudt tot de spelregels van de Postcoderoos-regeling. En dat is o.a. belangrijk voor de korting op de energiebelasting. Wanneer uw deelneming zou moeten worden overgedragen, moet er een nieuwe deelnemer worden gezocht. Deze moet binnen het gebied van de Postcoderoos wonen. Met deze nieuwe potentiële deelnemer moet een waarde-overdracht worden overeengekomen en hij/zij wordt dan lid van de coöperatie. We stellen hiervoor een nieuwe Participatieovereenkomst op.

Hoewel het vinden van een nieuwe deelnemer/koper van uw participatie uiteindelijk uw eigen verantwoordelijkheid is, kan en wil het bestuur hierin natuurlijk ondersteuning bieden. We kennen soms potentieel geïnteresseerden.  Neemt u hiervoor contact op via info@zevensterzonnestroom.nl