Postcoderoos project 4

Wanneer er voldoende belangstelling is, zullen we in 2021 op basis van de vernieuwde SCE subsidieregeling een nieuw zon-op-dak project opstarten. We zijn in gesprek met het kerkbestuur van de Geref.Kerk Vrijgemaakt aan de Westergast in Zuidhorn voor gebruik van een deel van dat dak.


Deelnemers in Project 4 ontvangen GEEN korting op de energiebelasting. Het rendement moet direct komen uit een soort van jaarlijkse bijdrage uit de exploitatie van het project. Op dit moment wordt door het bestuur aan een goede uitwerking gewerkt. En wordt de SCE-subsidie aangevraagd.

Belangstelling om mee te doen?

Mail dan info@zevensterzonnestroom.nl of meld u aan via het aanmeldformulier.