Aanmeldformulier

donateur
Klik hier om het aanmeldformulier als pdf te downloaden.
Vul het in, onderteken het en zend het dan per post of digitaal per mail naar:

Coöperatie Zevenster Zonnestroom U.A.
Geert Waldastraat 9
9801 AV Zuidhorn
info@zevensterzonnestroom.nl