Samenwerking

“Als lokale coöperatie werken wij samen met vele partijen die in de regio werkzaam zijn en actief dit burgerinitiatief ondersteunen.”


De voormalige gemeente Zuidhorn heeft de eerste twee projecten financieel mee ondersteunt. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt over een “vrijstelling” van de waardetoename door de zonnepanelen bij de vaststelling van de WOZ-waarde. De nieuwe gemeente Westerkwartier staat open voor de dialoog met de coöperatie en beschouwt ons als serieuze partij om mee te praten inzake de problematiek rondom de energietransitie.

levHet Servicepunt Lokale Energie Voorwaarts is het eerste aanspreekpunt voor lokale groepen in Groningen die werken aan duurzame lokale energieopwekking en energiebesparing. Het servicepunt biedt gerichte ondersteuning door mee te denken over specifieke vragen waar initiatieven tegenaan lopen en helpt bij het vinden van financiën en de juiste partners. Zevenster Zonnestroom heeft een subsidie ontvangen van het Servicepunt voor het opzetten van de businesscase en cooperatie in Zuidhorn.  Zie www.lokaleenergievoorwaarts.nl


Wij zijn de versneller en verbinder op weg naar 100% groene energie. Samen met onze klanten maken we groene keuzes. Wij wachten niet af en gaan zelf aan de slag: we voorzien onze klanten van 100% groene stroom, stimuleren iedereen om energie te besparen en bieden hulp bij het zelf opwekken ervan. Spreken de idealen en waarden van Greenchoice u ook aan?  https://www.greenchoice.nl/


Provincie Groningen
steunt met o.a. financiële ondersteuning dergelijke initiatieven in de opstartfase. Zo heeft Zevenster Zonnestroom voor twee Postcoderoos-projecten een subsidie ontvangen. De vereniging heeft een deel van de tweede subsidie ingezet voor project 3, zodat dus alle drie de gerealiseerde projecten gesubsidieerd zijn. De eerste met een grote subsidie en de andere twee met een kleiner bedrag.


Energie VanOns is meer dan ‘gewone’ groene energie. Onze stroom wordt lokaal opgewekt door meer dan honderd energiecoöperaties. Hoe ze dat precies doen, besluiten ze zelf. De winst die we maken, geven we terug aan de regio. Van dorpshuis via speeltuin tot weer nieuwe windmolens of zonnepanelen: Energie VanOns geeft de regio extra energie. https://energie.vanons.orgSLIM Wonen Westerkwartier is een gezamenlijk initiatief van de vier Westerkwartier gemeenten met lokale ondernemers, welke zich inzetten om burgers te ondersteunen bij het verduurzamen van hun eigen woning. Van energiebesparen door bijvoorbeeld isolatie tot energie-opwekking door een investering in zonnepanelen of bijvoorbeeld en warmtepomp. Zie www.slimwonenwesterkwartier.nl