Privacy- en Cookiestatement

Wij vinden het natuurlijk van het allergrootste belang dat jouw privacy wordt gerespecteerd. We gaan daarom zorgvuldig om met jouw (persoons)gegevens. Met dit privacy statement informeren we je over welke gegevens wij verzamelen als je onze website (www.zevensterzonnestroom.nl) bezoekt en wanneer je een contactformulier invult en geven wij je aan hoe wij omgaan met deze gegevens.


Welke gegevens er worden verzameld?
Wij verzamelen gegevens die nodig zijn om je de website te kunnen tonen, om de website te verbeteren en zodat je contact met ons kunt opnemen.

Contactformulier
Allereerst verstrek je aan ons je gegevens als je gebruik maakt van ons contactformulier. Je naam en e-mailadres worden daarbij opgeslagen. Daarnaast houden we algemene gegevens bij over de datum van het invullen en verzenden van het contactverzoek via de contactpagina.
Cookies
Ook verzamelen we algemene gegevens van bezoekers van onze website. Dit doen we om onze website te verbeteren. Voor het analyseren en verbeteren van het gebruik van onze website en om er achter te komen hoe bezoekers op onze website terecht zijn gekomen, plaatsen wij analytische cookies op jouw apparaat. Dit wordt gedaan door Free Promotie Zuidhorn. Een link naar de privacy policy van hun hostingpartij is https://www.transip.nl/legal-and-security/privacy-policy/.
De gegevens worden alleen met derden gedeeld op de wijze zoals hieronder onder het kopje “Gebruik van de gegevens” wordt vermeld.
TransIP
Voor het verzamelen van webstatistieken over het gebruik van en het bezoek aan onze website en online applicaties en tools, maken wij gebruik van TransIP. Zij registreren en verzamelen het adres (IP-adres) van jouw computer en informatie over jouw gebruik van onze website en online applicaties en tools. De verzamelde informatie wordt door TransIP opgeslagen op hun servers. TransIP gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt en om rapporten hierover aan ons te kunnen leveren.

Gebruik van de gegevens
Wij gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen. Wij delen de door ons verzamelde gegevens op geen enkele manier met derden, tenzij wij daartoe wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de autoriteiten gegevens bij ons vorderen).

Algemeen
De algemene bezoekgegevens worden gebruikt om je de website te kunnen tonen en om te analyseren hoeveel bezoekers onze website krijgt, welke webpagina’s worden bezocht en waar de bezoekers vandaan komen. Met deze gegevens kunnen wij op een privacy-vriendelijke manier de website analyseren en verbeteren. De persoonsgegevens die wij jou vragen in te vullen in het invulformulier, gebruiken wij alleen om telefonisch of via een e-mail contact met jou te kunnen opnemen.
Contactformulier
Wanneer je het contactformulier hebt ingevuld en verzonden, dan ontvangen wij, Zevenster Zonnestroom, jouw bericht als een e-mailbericht op ons computersysteem. Voor het opslaan en het verwerken van dat bericht maken wij gebruik van de computersystemen van de hostingpartij van Free Promotie Zuidhorn. Hierbij verwerken zij je naam, je e-mail en je internetadres (IP-adres). Zij hebben de technische mogelijkheden om deze gegevens in te zien. Zij verwerkt de gegevens nooit voor eigen doeleinden noch geven zij deze door aan derden;
zie hiervoor hun privacybeleid.
Na het doormailen van de in het contactformulier ingevulde gegevens aan de beheerder van de Zevensterwebsite bewaart deze hosting partij data 2 maanden uitsluitend als backup.

Lidmaatschapsgegevens
Mocht je, nadat wij contact met je hebben opgenomen, gebruik willen maken van onze diensten en/of lid of donateur van de coöperatie willen worden, dan worden er meer gegevens van je gevraagd. Met deze aanvullende gegevens gaan we op dezelfde zorgzame manier om als met de bovengenoemde gegevens.

Bewaartermijn van de gegevens

Algemene bezoekgegevens worden maximaal 20 jaar bewaard; de looptijd van de Postcoderoos met aansluitend nog 5 jaar. De gegevens die je ons hebt verstrekt zodat wij telefonisch contact met je kunnen opnemen, worden bewaard tot het contact heeft plaatsgevonden.
Wanneer dat contact leidt tot een opdracht of een verzoek tot verder contact worden die gegevens bewaard totdat ze niet langer nodig zijn voor verder contact of tot dat de opdracht is beëindigd en een vervolgcontact of vervolgopdracht niet meer te verwachten is.

In ieder geval bewaren we de verstrekte gegevens nooit langer dan 5 jaar nadat de gegevens zijn verstrekt en een (vervolg)opdracht is beëindigd. En overigens bewaren we de gegevens alleen zolang er een belang is om ze te bewaren. Maar je hebt altijd het recht om de verstrekte gegevens te laten verwijderen en wij zullen altijd gehoor geven aan zo’n verzoek, tenzij we wettelijk verplicht worden om de gegevens te bewaren tot aan de wettelijke bewaartermijn.

Beveiliging van de gegevens

Om te voorkomen dat de gegevens van de website verkeerd worden gebruikt, worden alle gegevens versleuteld die via, op of over onze website worden verzameld of verzonden.
Door middel van versleuteling wordt het gegevensverkeer tussen jou en de webservers en/of andere daarbij betrokken servers (waaronder mailservers) onleesbaar gemaakt, zodat buitenstaanders daar geen toegang toe hebben.

Inzage, correctie en verwijdering van gegevens, recht van verzet
Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heb je het recht om je persoonsgegevens op verzoek in te zien en deze zo nodig aan te passen, te laten verwijderen, of over te dragen. Dit kun je aanvragen via de contactgegevens van de coöperatie. Ook heb je het recht je te verzetten dat jouw gegevens door ons worden gebruikt. Daarnaast kun je ons schriftelijk op de hoogte stellen, indien je niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten door dit te melden per mail

Onderaan dit privacy statement staat hoe je contact met ons kunt opnemen. Om je identiteit te controleren vragen wij je om je IP-adres en een kopie van je identiteitskaart of rijbewijs mee te sturen. We raden je sterk aan om daarbij je BSN-nummer en pasfoto onzichtbaar te maken en erbij te zetten dat het om een kopie gaat en alleen voor ons bestemd is.

Klachten
Voor eventuele klachten aangaande je persoonsgegevens en de wijze waarop wij die verzamelen, verwerken, delen met anderen en opslaan kun je terecht bij ons door telefonisch contact met ons op te nemen, schriftelijk of middels een e-mail. Je klacht zal dan zo spoedig mogelijk in behandeling worden genomen. Binnen uiterlijk 14 dagen ontvang je een reactie van ons.
Ook kun je eventueel een melding doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl), de nationale instantie en toezichthouder die de bescherming van de privacyregels bewaakt. Zij behandelen geen individuele klachten, maar kunnen wel een onderzoek starten naar aanleiding van je melding.

Wijziging privacy statement
Wij kunnen ons privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. Oudere versies van ons privacy statement zullen in ons archief worden opgeslagen. Stuur ons een e-mail als je deze wilt raadplegen.

Onze contactgegevens
Vragen over dit privacy statement of over onze diensten kunnen worden gericht aan Energiecoöperatie Zevenster Zonnestroom u.a. :

e-mail : info@zevensterzonnestroom.nl
Postadres : Burg. de Vrieslaan 4 9801 BG Zuidhorn

Versie 19-10-2021