Category Archives: Informatie

Nieuwsbrief juni 2021

Category : Informatie , Nieuwsbrief

Zuidhorn, 22 juni 2021
Nieuwsbrief 17


Beste leden, donateurs en geïnteresseerden,


Uitnodiging Algemene Ledenvergadering (ALV) 16 september 2021
Met inachtneming van de geldende Corona-regels zullen wij de leden van de Coöperatie Zevenster Zonnestroom (CZZ) bijeen roepen voor een Algemene Ledenvergadering (ALV) op donderdag 16 september om 19.30 uur in “De Gasthorn’, De Gast 58A. Dit zal zijn in de vergaderzaal of de kerkzaal (afhankelijk van de dan geldende regels). Het bestuur heeft een contract afgesloten met accountantsbureau ‘Oosting Administraties’ in Niekerk. In de ALV zullen we het jaarrapport 2020 bespreken ter goedkeuring. De agenda voor de vergadering zullen wij begin september rondsturen. Noteert u de datum alvast?

Project 4
De aanleg van een nieuw project met zonnepanelen staat op de planning. Er is een nieuwe postcoderoos-subsidieregeling sinds april 2021, Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE). Omdat de subsidie-pot binnen twee maanden al leeg was staan we op de wachtlijst. U hoort meer op de ALV. U kunt reclame maken voor project 4 onder familie, vrienden en buren in de postcode-regio Zuidhorn, Noordhorn, Briltil en Aduard.
Informatie is te verkrijgen bij Reint Brondijk via ons emailadres.

Terugvragen energiebelasting volgens de postcoderoosregeling
U krijgt de ledenverklaring 2020 binnenkort toegestuurd via de mail. Ieder lid heeft deze verklaring nodig om de energiebelasting 2020 terug te krijgen. Voor de leden die bij Greenchoice en EnergieVanOns zitten regelt het bestuur CZZ het terugvragen van de energiebelasting.
Let op: De leden die een andere energieleverancier hebben moeten dit bedrag zelf terugvragen!! Het is uw eigen verantwoordelijkheid! Reint Brondijk wil u het eerste jaar bij deze aanvraag helpen t.z.t. Mogelijk stapt u over naar een nieuwe energieleverancier. Wilt u dit dan melden aan Carien Denissen, de secretaris van CZZ? Van Greenchoice ontvangt onze coöperatie een jaarlijkse fee voor elk lid van € 25,- en van EnergieVanOns een jaarlijkse fee van € 75,-.

Met een zonnige groet,

Het bestuur CZZ


Top 7 innovaties van zonnepanelen

Category : Informatie

flexibel, doorzichtig en verwerkt in kleren

Hoewel we bij een zonnepaneel al snel denken aan een rechthoekig donker tablet, komt er dankzij het harde werk van wetenschappers en ondernemers steeds meer diversiteit in de zonnepanelen. Ze zijn er nu in alle vormen en met een heleboel nieuwe eigenschappen, waardoor je ze op meer plekken kan toepassen. Een lijstje met de nieuwste soorten zonnepanelen.

Dubbelzijdige zonnepanelen

Het klinkt logisch: is het niet zonde dat zonnepanelen maar aan één kant zonne-energie opvangen? Daardoor moet je ze altijd plat leggen en kunnen ze niet de hele dag het meeste uit de koperen knaap in de lucht halen. Niet gek dus dat tweezijdige zonnepanelen een soort heilige graal zijn in de wereld van groene stroom. Vorig jaar vertelde Solliance dat er nu panelen bestaan die aan beide kanten dezelfde opbrengst hebben. Een veelbelovende techniek voor de toekomst dus.

Oprolbare zonnepanelen

Als je gaat kamperen is het handig om duurzame stroom op te wekken. Met een oprolbaar paneel past de stroomvoorziening in de auto, caravan of vouwwagen en zorg je op de camping toch voor groene energie. De techniek voor oprolbare zonnepanelen is inmiddels, na jaren van ontwikkeling, ver genoeg voor toepassingen. De Nederlandse volleyballer Jelle Hilarius heeft een bedrijf dat uitrolbare zonnepanelen voor sportvelden levert. Als de velden niet gebruikt worden kunnen ze stroom opwekken; een voetbalveld is genoeg voor 85 huizen. De flexibiliteit zorgt ervoor dat je zonnepanelen op meer plekken toe kan passen.

Kristallen zonnepanelen

De bekende zonnepanelen bestaan uit silicium; hetzelfde materiaal waar chips van worden gemaakt. Dit materiaal is goedkoop en kan inmiddels massaal geproduceerd worden, maar het heeft ook nadelen; het is bijvoorbeeld rigide waardoor flexibele zonnepanelen maken duur en ingewikkeld is. Perovskiet, een kristalsoort die net als silicium zon kan omzetten in stroom, is een veelbelovend alternatief. Vooralsnog is het duurder dan silicium, maar als de kinderziektes (zoals de kwetsbaarheid van de kristallen) opgelost worden zijn de beloften groot: eenvoudige goedkope productie van hele grote oppervlakten, die bovendien transparant en flexibel kunnen zijn. Daarover gesproken:

Doorzichtige zonnepanelen

Ramen zijn fijn – onmisbaar zelfs, voor daglicht en om van uitzicht te genieten. Maar wat nou als je een deel van het daglicht kan gebruiken voor groene stroom. Dan zijn de grote kantoortorens plotseling zelfvoorzienend, omdat de honderden raampjes allemaal energie opwekken. Er lopen verschillende proeven en er zijn startups die (semi)transparante zonnepanelen aanbieden. Deze techniek kan de energiehuishouding van hoogbouw totaal veranderen. Het nadeel: een deel van het licht valt weg, waardoor je altijd ‘getinte’ ruiten hebt – en dat vindt niet iedereen fijn.

Zonnepanelen in textiel

Lastig hoor, om op vakantie in je tentje altijd een powerbank mee te nemen. Gelukkig is het Nederlandse onderzoekers gelukt om zonnepanelen in textiel te weven. De Saxion-hogeschool denkt dat ponchos, tentdoeken, gordijnen en schorten zo een bron van energie kunnen worden. Het nadeel van deze techniek? Een flexibele zonnecel heeft een mindere opbrengst. Maar dat is geen probleem als je de hele dag een poncho draagt en daarmee je telefoon, smart watch of andere elektronica oplaadt.

Zonnepanelen als kunstwerk

De kritiek op ‘zonneweides’, weilanden vol zonnepanelen, klinkt de laatste tijd luider. Het is landschapsvervuiling en neemt schaarse landbouwgrond in beslag, die we beter elders kunnen gebruiken. Gelukkig zijn er groeiende groepen ontwerpers, kunstenaars en architecten die proberen de monotomie van saaie zwarte oppervlakken te doorbreken. Onlangs presenteerde een Indiaas architectenbureau bijvoorbeeld een fraaie berg gemaakt van zonnepanelen. Deze ziet er imposant uit en wekt ondertussen genoeg stroom op om een groot festival van stroom te voorzien.

Drijvende zonnepanelen

Misschien is dit geen innovatie van de zonnecel zelf, maar het is wel een doorbraak voor de mogelijke locaties van zonnecellen. Leg panelen op een vlot en je hebt een drijvend zonnepaneel dat je neer kan leggen op de vele waters die Nederland rijk is. En hoewel ook deze ontwikkeling kritiek oproept, proberen dappere pioniers nu ook de Noordzee te trosteren, door stormbestendige drijvende zonneboerderijen te bouwen. Als dat uiteindelijk goed genoeg werkt zou dat veel betekenen voor de energiehuishouding van Nederland, bijvoorbeeld omdat je tussen de windparken in zonnepanelen neer kan leggen.

Bron: https://www.change.inc/energie/zonnepanelen-innovatie-36211


Nieuwsbrief april

Category : Informatie , Nieuwsbrief

 Hierbij weer een Nieuwsbrief met het laatste nieuws.

Algemene Ledenvergadering (ALV)

Vanwege de gedeeltelijke lockdown is het voorlopig nog niet mogelijk de leden van de Coöperatie Zevenster Zonnestroom (CZZ) bijeen te roepen voor een Algemene Ledenvergadering (ALV). Wij hopen dat dit nog voor de zomervakantie lukt, anders erna. Het bestuur van CZZ heeft een drukke periode achter de rug. Daarom willen wij een aantal mededelingen doen en een aantal punten alvast voorleggen.

Project 3 op dak HUBO

De aanleg van de zonnepanelen is goed verlopen en de panelen doen hun werk. Er was helaas een mankement in februari. Eén van de 108 ‘optimizers’ was stuk waardoor de geproduceerde stroom van 2 panelen niet kon worden gemeten. De firma RoosenRoose heeft dit weer in orde gemaakt. De kosten vielen onder de garantie. Alle projecten lopen goed. U kunt ze zelf volgen via de link (in Nieuwsbrief 15).

Accountant

Het bestuur heeft de samenwerking met accountant bureau ECoop per 1 maart 2021 opgezegd. Er waren al langer problemen met niet kloppende cijfers en het niet op tijd nakomen van afspraken. Wij hebben nu een contract afgesloten met ‘Oosting Administraties’ in Niekerk. De bedoeling is om de ledenadministratie en financiële administratie per project apart te houden. Het jaarrapport 2020 is zo goed als klaar.


Overstappen naar nieuwe energieleverancier

Mogelijk stapt u over naar een nieuwe energieleverancier. Wilt u dit dan melden aan Carien Denissen, de secretaris van CZZ, via ons emailadres? Van Greenchoice’ ontvangt de coöperatie een jaarlijkse fee voor leden van de coöperatie die klant zijn € 25,-. Van van‘EnergieVanOns’ ontvangt de coöperatie een jaarlijkse fee van € 75,-

Probleem bij ‘oude’ postcoderoosregeling

Op 1 april 2021 is de nieuwe Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE) gestart (de ‘nieuwe’ postcoderoosregeling) . De oude postcoderoosregeling waar onze projecten 1, 2 en 3 onder vallen, is sinds 1 april gesloten voor nieuwe projecten. Lopende postcoderoosprojecten vallen tot 15 jaar na de start van het project onder de oude regeling. Er is echter nog wel een belangrijke weeffout: alleen de personen die op 31 maart 2021 deelnemend lid waren hebben recht op het verlaagde energiebelastingtarief. Dat betekent dat verhuizen naar buiten de postcoderoos of overlijden van deelnemende leden sinds 1 april 2021 een probleem vormt. Branchecoöperatie Energie Samen is in gesprek met het ministerie van Financiën voor een oplossing. Energie Samen wil er door deze lobby voor zorgen dat de wet wordt gewijzigd, zodat nieuwe leden de participaties van vertrekkende leden kunnen overnemen. Dit overgangsrecht zou het mogelijk maken dat nieuwe leden van onze coöperatie nog gebruik kunnen maken van de postcoderoosregeling als er plek is vrijgekomen door het vertrek van een bestaand lid (zo was het voorheen ook geregeld). Energie Samen heeft er vertrouwen in dat er een passende oplossing komt.


Zonnestroom in de toekomst

In opdracht van TKI Urban Energy onderzocht Generation.Energy het ruimtelijk potentieel van zonnestroom in Nederland in 2050. In 2050 moet Nederland ‘van het gas af’ zijn (d.w.z. niet meer koken en stoken op gas). Energie uit zon en wind worden beschouwd als de twee meest voor de hand liggende opties voor CO2-emissievrije opwek in Nederland.

De resultaten van de studie van Generation.Energy laten zien dat zonnestroom van Nederlandse bodem ruimtelijk gezien een grote rol kan spelen in onze toekomstige energievoorziening en dat er nog veel keuzeruimte is om invulling te geven aan de zonnestroomopgave in 2050.

De studie laat zien dat innovatie op de toepassingsgebieden offshore-zonnestroom en zonnestroom in de infrastructuur en op gevels tot significant extra potentieel kunnen leiden (met andere prijs-prestatieverhouding van zonnepanelen). De huidige beleidskeuzes en maatschappelijke voorkeuren op het gebied van zonnestroom bij woningen en in zonnepark-ontwerpen hebben uiteraard implicaties voor de inrichting van onze woon- en leefomgeving (en onze infrastructuur).


Nieuw project ‘Zon op dak’

Het bestuur heeft van de Gemeente Westerkwartier € 5000,- subsidie ontvangen om nieuwe projecten op te starten.

Het bestuur CZZ is een onderzoek gestart in de regio naar een dak van een ondernemer, waar we voor een 4e project zonnepanelen kunnen leggen met de nieuwe SCE-regeling. Er hebben zich al een aantal huiseigenaren aangemeld om aan dit nieuwe project deel te nemen. Het bestuur heeft voorkeur voor projecten ‘zon op dak’ maar is ook benaderd voor andere projecten.

Coöperatie Zevenster Zonnestroom (CZZ) benadert door Gemeente Westerkwartier

Op het parkeerterrein achter het gemeentehuis in Zuidhorn komt een carport met zestienhonderd zonnepanelen. De gemeenteraad van Westerkwartier heeft daar mee ingestemd. Het project doet mee via de nieuwe SCE-regeling . De bedoeling is om minimaal honderd huishoudens uit de doelgroep van de minima die woonachtig zijn in Zuidhorn en directe omgeving, als leden te laten toetreden tot een coöperatie. De exploitatie van het zonnepark moet in handen komen van een lokale energiecoöperatie. Ook de subsidie van de nieuwe postcoderoosregeling kan alleen door een coöperatie worden aangevraagd. Het bestuur van CZZ heeft aan diverse besprekingen van dit project deel genomen. Omdat we achter de doelstellingen van het project stonden hebben we gekeken naar de haalbaarheid van het project. Conclusie was dat binnen de coöperatie dit project een aparte medezeggenschapstatus zou krijgen (zoals ook al voor elk van de bestaande drie projecten). Omdat het bestuur van CZZ een aantal kritische opmerkingen had m.b.t de exploitatie en uitvoering van het project heeft de Gemeente Westerkwartier uiteindelijk besloten via de coöperatie GLOED uit Garnwerd de subsidie aan te vragen. In de toekomst heeft de Gemeente Westerkwartier het idee een overkoepelende coöperatie binnen de Gemeente op te richten waar meerdere coöperaties, zoals onze, onder zullen vallen. Met deze overkoepelende coöperatie zullen nieuw projecten waar de Gemeente bij betrokken is opgestart kunnen worden (de Gemeente onderzoekt welke coöperaties willen en kunnen deelnemen). Als het bestuur CZZ deelname aan een project zou zien zitten zal het bestuur CZZ dit altijd aan de ALV voorleggen om toestemming te vragen.

Het bestuur van CZZ is in het najaar van 2020 benadert door een projectontwikkelaar en de Gemeente Westerkwartier, om mee te denken over de aanleg van een Zonnepark in onze regio. Voor de aanleg van een ‘Zonnepark op land’ eist de gemeente Westerkwartier 50% burgerparticipatie. Aan deze eis is gemakkelijk te voldoen door een Energiecoöperatie erbij te betrekken. Dit zonneparkproject zit nog in de verkennende fase. De projectontwikkelaar moet nog veel stappen maken voordat dit project goedgekeurd zal worden. Dat gaat nog wel even duren. De projectontwikkelaar moet de buurt en de omgeving gaan informeren als het plan echt vorm krijgt. Voor het bestuur van CZZ zijn er nog wel wat ‘hobbels’. We zullen t.z.t. in een ALV bespreken of de leden achter het initiatief staan.


Met een zonnige groet,

Het bestuur CZZ,

Reint Brondijk

Carien Denissen

Margriet Dijk

Klaas Jansen


‘Stop met zonneparken en leg zonnepanelen op daken’

Category : Informatie

Daarvoor pleit Wouter Veldhuis, Rijksadviseur voor de fysieke leefomgeving.

Stop met het bouwen van zonneparken en zet in op zonnepanelen op daken. Daarvoor pleit Wouter Veldhuis, Rijksadviseur voor de fysieke leefomgeving. Op slechts tien procent van de bedrijfsdaken in Nederland liggen nu zonnepanelen.

“Het afgelopen jaar kwamen er zestig zonneparken bij, en de komende jaren nog eens vierhonderd. Je hebt het dan over 28 vierkante kilometer extra zonnepark, de grootte van een stad als Leiden. Dat moeten we niet willen.”

Rijksadviseur Veldhuis is in januari voor vier jaar aangesteld. Hij mag gevraagd en ongevraagd advies geven aan de regering. “Miljarden euro’s subsidie gaan naar de zonneparken. Dat moet zo snel mogelijk naar de daken”, zegt hij.

Ook hoogleraar energietransitie Jan Rotmans pleit daarvoor. Door de hoge subsidies is het volgens hem begrijpelijk dat boeren voor een zonnepark kiezen. “Een boer verdient al gauw zo’n vijfduizend euro per jaar aan één hectare grond met panelen. Dat verdient een stuk beter dan een weiland met gras.”

Klimaatdoelstelling

Verandering is nodig, want vooralsnog gebeurt er nog maar weinig op de daken, ziet Rotmans. “Bedrijfsdaken, woningdaken: ze zijn nog nauwelijks bedekt met panelen. En wat doen we: we gooien ze massaal in de weilanden. Daarbij verdienen op dit moment vooral buitenlandse investeerders aan die zonneparken. Heel onwenselijk allemaal.”

Volgens Rotmans is er in Nederland 2,5 miljard vierkante meter hard oppervlak. Hij noemt bedrijfsdaken, woningdaken en bijvoorbeeld ook de haven van Rotterdam. De hoogleraar betoogt dat met slechts de helft van die 2,5 miljard vierkante meter hard oppervlak Nederland de klimaatdoelstelling kan halen.

De zonneparken zijn bovendien vaak niet goed voor de biodiversiteit, zegt Friso van der Zee, ecoloog van de Universiteit Wageningen. Hij deed onderzoek naar de biodiversiteit in 25 zonneparken en slechts drie voldeden aan de maatstaven.

Van der Zee ziet dat de beheerders van de parken te weinig aandacht besteden aan het onderhoud. Daarnaast staan de panelen vaak te dicht bij elkaar. “Ik vind geld verdienen prima, maar ik zou graag een betere balans zien tussen geld verdienen en biodiversiteit.”

Geen wettelijke mogelijkheden

Ook in Amersfoort wordt binnenkort een groot zonnepark in een weiland gebouwd. Volgens wethouder Duurzaamheid Astrid Janssen is er geen andere keuze. “Ook in onze gemeente liggen maar op weinig daken panelen, een doorn in m’n oog. Ik heb helaas geen wettelijke mogelijkheden om de eigenaren te dwingen. Dat is heel frustrerend en eigenlijk niet uit te leggen aan de bewoners van Amersfoort.”

Een wetswijziging waarmee gemeenten dakeigenaren wel kunnen dwingen om panelen te plaatsen, komt eraan. De verwachting is echter dat die nog zeker een jaar duurt. “Ondertussen bouwen we elk jaar ongeveer drie miljoen vierkante meter nieuw industriedak”, zegt Rotmans. “En daar ligt dan weer nauwelijks een paneel op.”

Bron NOS


Tweede Kamer verklaart afbouw salderingsregeling zonnepanelen definitief controversieel

Category : Informatie

Daarmee wordt de wet in de Tweede Kamer pas na de verkiezingen behandeld

De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel voor de afbouw van de salderingsregeling voor zonnepanelen definitief controversieel verklaard. Daarmee wordt de wet in de Tweede Kamer pas na de verkiezingen behandeld.

De Vaste Kamercommissie voor Economische Zaken & Klimaat besloot eind januari al om de Tweede Kamer te vragen het wetsvoorstel controversieel te verklaren. In de plenaire vergadering van de Tweede Kamer is deze week de definitieve lijst van controversiële onderwerpen vastgesteld door Kamervoorzitter Arib. Op die lijst staat ook het wetsvoorstel van het ministerie van Economische Zaken & Klimaat voor de afbouw van de salderingsregeling.

Afbouw mogelijk uitgesteld
Uit navraag van de redactie van Solar Magazine werd daarbij duidelijk dat de afbouw van de salderingsregeling door deze ontwikkeling mogelijk uitgesteld moet worden. ​​Om in de praktijk daadwerkelijk op 1 januari 2023 met de afbouw van de salderingsregeling te kunnen starten, moeten zowel de netbeheerders als de energiebedrijven diverse voorbereidingen treffen. Zo moeten de netbeheerders ervoor zorgen dat alle kleinverbruikers een meetinrichting hebben die de afname en invoeding van elektriciteit op het net apart kan meten.

Voor 1 januari 2023 moeten alle kleinverbruikers daarom een aanbod van hun netbeheerder hebben gekregen om een geschikte meter te laten installeren die aan de verplichting voldoet dat afname en invoeding apart kunnen worden gemeten. De energiebedrijven wacht minstens een even lastige klus, want zij moeten onder meer hun facturatiesystemen op orde brengen.

Teleurgesteld en onnodig
De Nederlandse netbeheerders stelden het in een reactie onnodig en jammer te vinden dat de Tweede Kamer het wetsvoorstel voor de afbouw van de saldering pas na de verkiezingen wil behandelen. ‘Voor consumenten en marktpartijen die aan de slag willen met zonnepanelen brengt dit uitstel nu weer onzekerheid met zich mee’, aldus de netbeheerders.

Ook branchevereniging Holland Solar stelde teleurgesteld te zijn. ‘Dat dit dossier – met alle risico’s van dien – over de verkiezingen heen wordt getild, is ontzettend jammer. Wij zijn nog altijd voorstander van het wetsvoorstel en hopen dat de “nieuwe” Tweede Kamer het straks alsnog aanneemt.’

Bron Solar Magazine


Besluit vraag en antwoorden teruggave btw zonnepanelen

Category : Informatie

‘Belastingdienst hanteert wet strikt’

Het ministerie van Financiën heeft het beleidsbesluit ‘Btw-heffing en toepassing KOR bij zonnepanelen’ gepubliceerd. Het verschaft extra duidelijkheid over btw-teruggave voor particulieren die zonnepanelen kopen.

Met de publicatie van het beleidsbesluit is het begin 2020 door de Rijksoverheid gepubliceerde overzicht met de meestgestelde vragen en antwoorden over de btw-heffing bij particulieren met zonnepanelen per direct komen te vervallen.

15 procent maatwerk
Ondanks dat het beleidsbesluit een meer officiële status kent dan de meestgestelde vragen en antwoorden, is er in de praktijk volgens mr. Romano Hagen van De Centrale BTW Teruggave van wijzigingen nauwelijks sprake. ‘Met het beleidsbesluit heeft de staatssecretaris van Financiën in feite bekrachtigd wat afgelopen kalenderjaar al duidelijk is geworden: btw terugvragen is bij de aanschaf van zonnepanelen nog altijd goed mogelijk, maar het achteraf corrigeren van fouten in de teruggaveconstructie is níet mogelijk. Ons inziens bestaat voor nagenoeg iedere afwijkende btw-situatie een oplossing, maar die dient te allen tijde al vóór de installatie uitgevoerd te zijn.’

Bij de vele duizenden btw-teruggaven die Hagen afgelopen kalenderjaar met zijn bedrijf heeft uitgevoerd, is volgens de ondernemer duidelijk geworden dat door de invoering van de nieuwe kleineondernemersregeling (KOR) de btw-teruggave per 1 januari 2020 daadwerkelijk een stuk complexer is geworden. ‘De teruggave op btw is dus niet veranderd, want nog steeds kan de volledige btw teruggevraagd worden. Ook dient nog steeds btw over de opgewekte energie te worden afgedragen (red. via het forfait). Daarbij is in zo’n 15 procent van de situaties maatwerk nodig om de btw-teruggave vlekkeloos te laten verlopen. De bekendste voorbeelden waarbij problemen ontstaan zijn een consument die al eerder zonnepanelen heeft gekocht en zijn pv-systeem wil uitbreiden of een consument die gaat verhuizen naar een andere woning waar hij net als bij zijn oude huis zonnepanelen wil plaatsen.’

Bron en hele artikel op Solarmagazine


Aanpassing postcoderoosregeling zonnepanelen biedt perspectief

Category : Informatie

In 2014 is de ‘Regeling Verlaagd Tarief’ (in de volksmond de ‘postcoderoos’) geïntroduceerd om de realisatie van kleinschalige coöperatieve zon- en windprojecten te stimuleren. De postcoderoosregeling is erg complex in de uitvoering en daarnaast zorgt de directe koppeling aan het energiebelastingstelsel voor te veel financiële onzekerheid. Een grondige herziening van de regeling per 1 april 2021 gaat hier waarschijnlijk verandering in brengen. Wij leggen uit wat dit betekent.

De potentie van ‘zon op dak’ is enorm. In de verschillende Regionale Energie Strategieën heeft ‘zon op dak’ dan ook een prominente rol gekregen. Om de investering in zonnepanelen rendabel te maken, kunnen kleinverbruikers gebruik maken van de salderingsregeling en grootverbruikers kunnen een beroep doen op de SDE++ subsidieregeling. VvE’s en energiecoöperaties kunnen naast de hiervoor genoemde modellen ook gebruik maken van de postcoderoosregeling.

Bron en hele artikel op Overmorgen


PBL: nieuwe subsidie voor postcoderoos met zonnepanelen verhoogd

Category : Informatie

naar 12,1 en 14,6 eurocent per kilowattuur

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft het eindadvies voor de postcoderoossubsidie gepresenteerd. De subsidiebedragen voor de opvolger van de postcoderoosregeling zijn fors naar boven bijgesteld.

Het voorgestelde subsidietarief voor zonnepanelen in de categorie 60 kilowattpiek op een kleinverbruikersaansluiting gaat ten opzichte van het conceptadvies met 38 procent omhoog van 10,6 naar 14,6 eurocent per kilowattuur. Voor een grootverbruikersaansluiting gaat het subsidietarief ten opzichte van het conceptadvies met 14 procent omhoog van 10,6 naar 12,1 eurocent per kilowattuur.

Bezwaren tegen conceptadvies
Minister Wiebes bevestigde op Prinsjesdag de postcoderoosregeling voor zonnepanelen in 2021 definitief te vervangen door een nieuwe subsidieregeling. Energiecoöperaties en Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) kunnen straks subsidie aanvragen voor pv-systemen van 15 tot 300 kilowattpiek.

Naar aanleiding van het conceptadvies van het PBL luidden diverse energiecoöperaties de noodklok, omdat de subsidiebedragen volgens hen te laag waren. Ook koepelorganisatie EnergieSamen uitte tegenover de redactie van Solar Magazine haar onvrede en stelde te vrezen voor een stilstand.

Ruim 40 belanghebbenden hebben uiteindelijk richting het PBL gereageerd op het verzoek om terugkoppeling op het conceptadvies. De ontvangen reacties zijn verwerkt in het ‘Eindadvies Postcoderoossubsidieregeling’. Minister Wiebes neemt uiteindelijk het definitieve besluit over de hoogte van de subsidiebedragen.

Geadviseerde subsidiebedrag was te laag
‘Uit de marktconsultatie kwam voor pv een consistent beeld: het in het conceptadvies voorgestelde netto subsidiebedrag (basisbedrag minus correctiebedrag) is lager dan het voordeel uit de (huidige) postcoderoosregeling en daarmee ongunstiger voor energiecoöperaties’, schrijft het PBL in zijn eindadvies. ‘Door insprekers is uitgebreid beargumenteerd waarom het basisbedrag hoger zou moeten zijn, en deze informatie is voor dit eindadvies verwerkt.’

Basisbedragen
Onderstaande tabel toont de door het PBL in het eindadvies voorgestelde basisbedragen waarvoor postcoderoosontwikkelaars in 2021 in aanmerking kunnen komen. Voor zonnepanelen is gebruikgemaakt van 2 referentiesystemen: een 60-kilowattpiek-systeem op een bestaande kleinverbruikersaansluiting en een 150-kilowattpiek-systeem op een bestaande grootverbruikersaansluiting.

bron/hele artikel op Solarmagazine


Nieuwe postcoderoosregeling 2021

Category : Informatie

Naar aanleiding van het opheffen van de salderingsregeling voor zonnepanelen op privé-daken (2023) is er nu eindelijk ook een nieuwe regeling voor postcoderoos projecten bekendgemaakt.


Ledenvergadering 1 juli 2020

Category : ALV , Informatie

Op 1 juli 2020 is er weer een algemene ledenvergadering. De leden zijn daarover inmiddels per e-mail uitgenodigd.

Nadere informatie wordt medio per e-mail verzonden en al of niet gedeeltelijk hier vermeld.

Reacties op dit bericht kunnen via het contactformulier aan de Coöperatie Zevenster Zonnestroom worden verzonden.