Author Archives: Johan Vergonet

De harde cijfers | Postcoderoossubsidie: tientallen procenten minder aanvragen, 40 procent beschikkingen vervallen

Category : Informatie

Het aantal aanvragen voor de SCE-regeling is in 2022 met tientallen procenten gedaald, bovendien is 40 procent van de projecten uit 2021 al gesneuveld. Deze week in ‘De harde cijfers’ de ‘postcoderoossubsidie’.

De ‘postcoderoossubsidie’ beleefde afgelopen kalenderjaar zijn tweede jaargang. Van de eerste subsidieronde uit 2021 is maar liefst van 41 procent van het beschikte volume de beschikking vervallen; te weten 331 projecten met een vermogen van 26,38 megawattpiek.

SCE 2021: 699 projecten beschikt
In 2021 werd voor 854 projecten met zonnepanelen subsidie aangevraagd, maar uiteindelijk kregen 699 pv-projecten subsidie toegekend, goed voor 63,6 megawattpiek en maximaal 90,8 miljoen euro subsidie.

Binnen de subsidieregeling werden in 2021-ronde 699 beschikkingen afgegeven. 87 procent had daarvan betrekking op een kleinverbruikersaansluiting en gemeten naar vermogen 59 procent.

bron Solarmagazine


Minister Jetten treft maatregelen om realisatiegraad postcoderoosprojecten te verhogen

Category : Informatie

Minister Jetten voert vanaf 2023 een aantal wijzigingen door aan de Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE) waarmee de realisatiegraad van de projecten verhoogd moet worden.

Op basis van de ervaringen met de openstelling van de afgelopen 2 jaar, zijn volgens minister Jetten enkele wijzigingen naar voren gekomen die nodig zijn om de SCE-regeling beter te laten aansluiten op de praktijk.

Goede afstemming
‘Het gaat om aanpassingen van enkele eisen, die het zowel energiecoöperaties als Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) gemakkelijker maken om deel te nemen aan de regeling. Dit is nodig omdat het in de SCE vaak vrijwilligers zijn namens de coöperatie of de VvE die de subsidie aanvragen. Ook vraagt realisatie van een project goede afstemming met de eigenaar van bijvoorbeeld het dak, de andere deelnemers in de VvE, of de leden van de coöperatie.’

De minister stelt ook maatregelen te treffen om met name non-realisatie van projecten te verlagen die ontstaat vanwege een ontoereikende dakconstructie of terugtrekking van de dakeigenaar en congestie op het elektriciteitsnet.

Belangrijkste wijzigingen
De belangrijkste wijzigingen die minister Jetten doorvoert zijn:

Termijn ledenlijst
De termijn voor het aanleveren van de ledenlijst voor zowel energiecoöperaties als VvE’s wordt verlengd naar 12 maanden. De termijn voor het aanleveren van het recht van opstal wordt eveneens verlengd naar 12 maanden, omdat het verkrijgen hiervan voor energiecoöperaties qua proces door het leden werven heen loopt, wat niet bevorderlijk is voor het realisatieproces.

Aantal VvE-leden
Het aantal VvE-leden dat deel moet nemen in de postcoderoos wordt verlaagd van 90 naar 75 procent. In de praktijk blijkt dat een aantal VvE’s niet mee kan doen in de regeling, omdat zij net niet kunnen voldoen aan de eis van 90 procent. Bijvoorbeeld omdat een deel van de huiseigenaren twee woningen heeft en elders woont, maar de woning in de VvE verhuurt. Regelmatig woont zo meer dan 10 procent van de leden van de VvE buiten het postcodegebied.

Kleinverbruikaansluiting
Bij SCE-projecten van VvE’s dienen momenteel alle leden een kleinverbruikaansluiting op het elektriciteitsnet te hebben bij het indienen van de aanvraag. Deze eis wordt verlaagd naar 75 procent. Dat percentage waarborgt nog altijd dat de aanvragende VvE hoofdzakelijk bestaat uit bewoners, die de doelgroep van de subsidieregeling vormen, terwijl deelname aan de regeling nu niet onmogelijk gemaakt wordt omdat er enkele ondernemers in hetzelfde pand zitten.

Netaansluiting 50 procent
Een nieuwe eis die ingevoerd wordt voor zonne-energieprojecten is om bij een grootverbruikaansluiting de pv-installatie op maximaal 50 procent van het piekvermogen van de zonnepanelen aan te sluiten op het elektriciteitsnet. Het basisbedrag gaat als gevolg van deze eis voor zonne-energieprojecten met een grootverbruikaansluiting licht omhoog.

Verklaring geschiktheid
Een andere nieuwe eis is dat de aanvragers bij het indienen van een subsidieverzoek een verklaring moeten meesturen waarin zij aangeven dat er een eerste schouw heeft plaatsgevonden van de geschiktheid van het dak of de gevel waarop de zonnepanelen geplaatst moeten worden. Dit hoeft nog geen volledige analyse inclusief berekening te zijn van een erkend constructeur, maar dat mag wel. Het is in de verklaring met name van belang dat er een eerste inschatting is gemaakt van de draagcapaciteit van het dak of de gevel. Tevens heeft de aanvrager de mogelijkheid al in te vullen welke maatregelen eventueel genomen gaan worden om het dak of de gevel geschikt te maken voor de beoogde installatie met zonnepanelen, als dat nog niet het geval is.

Aaneengesloten dak 
De laatste wijziging die Jetten doorvoert, is de wijziging van de uitleg van ‘aaneengesloten dak’. RVO hanteert vanaf 2023 bij beoordeling van de aanvraag de locatiedefinitie ‘pand-ID’, zoals deze geregistreerd staat in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). In de regeling is opgenomen dat de installatie moet zijn geplaatst op een locatie. Tot nu toe gaat RVO voor het bepalen van het begrip locatie specifiek voor zonnepanelen op een dak van een gebouw, ervan uit dat het moet gaan om een ‘aaneengesloten dak’. Per locatie mag maar 1 project gerealiseerd worden, wat ertoe leidt dat op grotere woningblokken met één geheel aaneengesloten dak, maar 1 project gerealiseerd mag worden, terwijl er verschillende adressen of zelfs straten onder dit woningblok vallen. Door de wijziging van de gehanteerde locatiedefinitie wordt het mogelijk op grotere woningblokken meerdere projecten van verschillende coöperaties of VvE’s op hetzelfde dak te realiseren.

Bron: Solar magazine


Hoofdprijs Duurzame 30 voor Energie VanOns

Category : Informatie

Tijdens de spannende finale maandagavond in de Drachtster Sluisfabriek pakte Energie VanOns de hoofdprijs bij de Duurzame 30. Een initiatief van Friesch Dagblad, Leeuwarder Courant en Dagblad van het Noorden.

De jury vindt, zo staat in het rapport, dat we een voorbeeldfunctie bekleden in het Noorden. De jury toonde zich onder de indruk van de verbinding die wordt gelegd met energiecoöperaties.

Energie VanOns krijgt als beloning 100.000 euro aan advertentiebudget bij Mediahuis Noord. De jury hoopt dat het bedrijf het geld inzet om het werk van alle coöperaties zichtbaar te maken. En: Deze lokale initiatieven verdienen niet alleen een compliment, maar ook een groot podium.

Prijs voor vrijwilligers

Jan Koster nam de prijs namens Energie VanOns in ontvangst. Hij prees alle vrijwilligers van de coöperaties. “We gaan het budget in samenwerking met hun nuttig gebruiken.”

Energie VanOns levert klanten lokaal opgewekte groene stroom. Bij Energie VanOns zijn 142 lokale energiecoöperaties aangesloten. Verreweg de meeste daarvan zijn afkomstig uit Friesland, Groningen en Drenthe. Voor iedere klant krijgen de coöperaties een bedrag. Het geld kunnen ze vervolgens besteden aan projecten en initiatieven die de leefbaarheid en de duurzaamheid in de eigen omgeving ten goede komen.

De duurzame 30

Voor de eerste editie van de Duurzame Dertig kwamen bijna honderd aanmeldingen binnen. Er bleven uiteindelijke negen finalisten over, drie per provincie.

Waar Energie VanOns de grote prijs won, kwam Pottle als beste Friese initiatief uit de bus en Meten = Weten was het winnende initiatief uit Drenthe. De overige finalisten waren 3D- geprinte sloepen van gerecycled materiaal, de Coöperatie Jouw Dagelijkse Kost, Het gastronomische voedselbos Oogstwold, de Streekboer en de vereniging Drentse Voedselbossen. Alle genomineerden kregen als cadeau twee bomen. Die worden ter compensatie van CO2-uitstoot geplant door de stichting Trees for All.


Geen geschikt dak, maar toch een zonnepanelenwens

Category : Informatie

In de Volkskrant van 14 juni 2022, p26 wordt uitvoerig beschreven hoe je samen met buurtbewoners kunt profiteren van de SCE (Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking, tot 1 december 2022) voor zonnepanelen: richt een lokale energiecoöperatie op, zoek een geschikte locatie in de buurt, doe een haalbaarheidsstudie en vraag een vergunning aan.

Nederland telt binnen Europa de meeste zonnepanelen per hoofd van de bevolking, maar het lukt niet iedereen om ze te installeren. Heb je een moeilijke verhuurder of ligt je dak in de schaduw? Met een speciale regeling kun je je zonnepanelenwens toch in vervulling laten gaan.

CEES VAN DEN BOOM

www.volkskrant.nl


‘Helft energiebedrijven betaalt te weinig voor overtollige stroom zonnepanelen’

Category : Informatie

De helft van de Nederlandse energieleveranciers betaalt consumenten te weinig voor overtollige stroom die zij met hun zonnepanelen terugleveren aan het stroomnet. Dat meldt de Consumentenbond na eigen onderzoek.

Oorzaak van de te lage terugleververgoeding voor consumenten met een overschot aan zonne-energie is volgens de Consumentenbond dat de energiebedrijven de gestegen stroomprijzen niet in hun terugleververgoeding verwerken.

Opwek hoger dan verbruik
Als consumenten meer stroom terugleveren dan zij zelf verbruiken, is er sprake van netto- teruglevering. Bij nettoteruglevering ontvangt de consument voor de overtollige zonne-energie een terugleververgoeding.

De hoogte van de terugleververgoeding is niet wettelijk vastgelegd, maar moet wel ‘redelijk’ zijn. De Consumentenbond gaat in zijn onderzoek daarom uit van een teruglevertarief van 70 procent van het kale leveringstarief (red. in het kader van het wetsvoorstel voor de afbouw van de salderingsregeling gesproken over een terugleververgoeding van 80 procent van het leveringstarief).

30 contracten
De Consumentenbond heeft de modelcontracten van in totaal 30 energieaanbieders bekeken en vergeleek daarbij het leveringstarief voor stroom met de terugleververgoeding.

Van de 30 onderzochte energieleveranciers halen er 14 niet die 70 procent. Daarvan betalen 6 aanbieders zelfs minder dan 15 procent van het kale leveringstarief (exclusief belastingen en opslagen) die zij hun klanten rekenen.

Slechtst
EnergyZero en DGB Energie betalen volgens de Consumentenbond het slechtst: hun vergoeding voor zonnestroom bedraagt slechts 7 procent van het leveringstarief. Van de grote leveranciers betaalt Essent volgens de consumentenorganisatie het slechtst: 11 procent van het leveringstarief.

‘Volstrekt oneerlijk’, aldus Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond. ‘De energieleveranciers hebben de afgelopen maanden hun leveringstarieven enorm verhoogd. Tegelijkertijd zitten zij voor een dubbeltje op de eerste rang, door een minimale vergoeding te geven aan particulieren die stroom aan hen leveren.’

Vergelijken loont
Van 15 aanbieders is de terugleververgoeding even hoog of zelfs iets meer dan het leveringstarief dat zij rekenen. De vergoedingen lopen uiteen van 3 tot 66 eurocent per kilowattuur.

Molenaar: ‘Bij een overschot op jaarbasis van 1.000 kilowattuur zelfopgewekte stroom scheelt dat meer dan 600 euro. Dat is een flinke smak geld. Het loont voor zonnepaneelbezitters dan ook om aanbieders met elkaar te vergelijken. Een leverancier die goedkoper lijkt, kan door zijn schrale terugleververgoeding misschien toch geen voordelige keuze zijn.’

Oproep aan ACM
De Consumentenbond roept leveranciers met zeer lage teruglevertarieven op om deze in verhouding te brengen met hun leveringstarieven.

De Consumentenbond heeft zijn bevindingen ook gedeeld met de Autoriteit Consument & Markt (ACM) die moet toezien op de redelijkheid van de teruglevertarieven. De ACM hierover op de website ConsuWijzer: ‘Levert u meer terug dan u verbruikt? Dan moet uw leverancier een redelijke terugleververgoeding betalen. Vindt u deze vergoeding te laag? Dan kunt u overstappen naar een andere energieleverancier.

Door Edwin van Gastel, Els Stultiens


HIER opgewekt, de podcast

Category : Informatie

HIER opgewekt, de podcast SE4 #3 – Mensen meekrijgen

Aflevering drie van het vierde seizoen van ‘HIER opgewekt, de podcast’. Podcastmaker Maarten Dallinga is bij de tiende editie van het Evenement HIER opgewekt en staat met inspirerende sprekers stil bij de vraag hoe je als lokaal energie-initiatief zoveel mogelijk mensen bereikt. Met Annerike Hekman (LSA bewoners), Katrien Prins (HIER), Reint Brondijk (coöperatie Zevensterzonnestroom in Zuidhorn), Jeroen Vanson (Greenchoice), Yvette Prinsen (Coöperatie Blijstroom) en Robert Linck (Zon op Oisterwijk).

Luister hier naar aflevering 3 van seizoen 4 van HIER opgewekt, de podcast


Promotiefilm Zevenster Zonnestroom on-line

Category : Informatie

Voorzitter Reint Brondijk vertelt over de projecten die de cooperatie de afgelopen periode heeft uitgevoerd. Ook wordt vooruitgeblikt op de komende projecten bij de Ossenweide.

“Einddoel is een groene wereld” zegt Reint Brondijk, “en steeds meer zelfvoorzienend worden”.


Doe mee: zonnepanelen op een gezamenlijk dak (zonder rompslomp)

Category : Informatie

Energiecoöperatie Zevenster Zonnestroom u.a. (burgerinitiatief) gaat voor de regio Zuidhorn-Aduard- Hoogkerk (project 4) en de regio Zuidhorn-Noordhorn-Grijpskerk (project 5) nieuwe initiatieven zon-op-dak starten. Op de boerderij van Kingma (paardenpension Osseweide, Friesestraatweg) en op het bedrijf van firma Ridder (Grondverzet en kraanverhuur, Mokkenburg) worden in juli ruim 200 zonnepanelen
geplaatst per dak, die gedurende 15 jaar in eigendom zijn van de leden/deelnemers.
Hiervoor is een rijkssubsidie toegekend die het verdienmodel op ca. 7,5% brengt.
Deelname staat open voor inwoners van het postcodegebied tegen een minimale eenmalige deelname van 325 euro (per paneel) of een veelvoud ervan.

Je kunt meedoen wanneer:
1. je woont in postcodegebied rond Noordhorn (project 5) 9801, 9804, 9805, 9811, 9821, 9822, 9831, 9832, 9843, of rond Aduard (project 4) 9738, 9746, 9747, 9774, 9801, 9804, 9831,9832, 9833, 9893.
2. je lid wordt van de coöperatie (bij deelname gratis)
3. je 15 jaar meedoet (tussentijds verhuizen geeft geen problemen)
4. je eenmalig 325 euro of een veelvoud daarvan betaalt.
Deelname staat open voor iedere particulier of ondernemer met een kleinverbruikersaansluiting voor de elektriciteit. Of je een eigen huis of een huurhuis hebt; en/of je hebt zelf ook al zonnepanelen; het maakt niet uit voor deelname.
Wil jij een bijdrage leveren aan de energietransitie? Dat kan dus eenvoudig. De projecten zijn voor alle inwoners toegankelijk.

Reageer snel, want het is zo juli en dan willen we de beide projecten rond hebben.
Met hartelijke groet,
Bestuur Coöperatie Zevenster Zonnestroom U.A.


‘Thuisbatterij niet het antwoord op vol stroomnet, wel voor afbouw salderingsregeling zonnepanelen’

Category : Informatie

Minister hekelt trage besluitvorming salderen

Minister Jetten wil voor de zomer het aangepaste wetsvoorstel voor de afbouw van de salderingsregeling naar de Tweede Kamer sturen en zal daarbij ook de eventuele stimulering van thuisbatterijen meenemen. Dat heeft de minister van Klimaat en Energie verklaard tijdens een debat van de Tweede Kamercommissie Economische Zaken en Klimaat over het elektriciteitsnet, energie-infrastructuur en de Regionale Energiestrategie (RES). Jetten: ‘Ik wil wel waarschuwen dat thuisbatterijen, net als alle andere oplossingen, niet de silver bullet zijn. Op de echt zonnige dagen zit ook die thuisbatterij op een gegeven moment vol en zal er alsnog een aanbod op het net zijn. Maar het gevoel van autonomie, van zelf met je straat of je huishouden helemaal onafhankelijk kunnen zijn, zie ik zeer.’

bron https://solarmagazine.nl/


Zevenster Zonnestroom lanceert twee nieuwe projecten

Category : Informatie

‘Je moet goed zorgen voor je woon- en leefomgeving’

ZUIDHORN – Zevenster Zonnestroom is een energiecoöperatie met haar wortels in Zuidhorn. Na een tweetal projecten in dit dorp en eentje in Noordhorn, houdt Zevenster Zonnestroom de vaart in en verbreedt zij haar blik richting Aduard en Grijpskerk met twee nieuwe projecten. Inwoners kunnen al vanaf 325,- inleg meedoen aan deze nieuwe zon-op-dak projecten. Interessant door de 7,5% rendement die het oplevert, maar vooral doordat iedereen zo mee kan doen de wereld een beetje duurzamer te maken. ‘Het gezamenlijke en het duurzame; dat is echt een drijfveer voor onze leden’, benadrukt voorzitter Reint Brondijk. ‘Je moet zorgen dat het in je woon- en leefomgeving goed voor elkaar is.’

Brondijk is er eentje van aanpakken en doorzetten. In 2015 trof hij Jan Kuipers, eigenaar van De Zevenster in Zuidhorn, bij een bijeenkomst over duurzame energie. Kuipers wilde best wel zonnepanelen op het dak van zijn grote loods, maar was stellig: de stroom gaat dan naar de buren. Brondijk zag er wel wat in en pakte het project op. Als eerste in de provincie Groningen realiseerde hij een zon-op-dak project. ‘In januari 2016 werd Zevenster Zonnestroom opgericht’, vertelt hij. ‘In april of mei hebben we het project opgeleverd. Je moet piketpaaltjes slaan’, benadrukt hij. ‘En doorzetten’. En dat kan hij. Om de projecten van de grond te krijgen ging Brondijk soms zelf echt letterlijk van deur tot deur. Zo kwam hij ook bij Carien Denissen aan, die inmiddels secretaris van de club is.

Aan de koffie bij Kade Z, met op de achtergrond de grote loods van de Zevenster waar bovenop de panelen deze regenachtige ochtend weinig stroom vergaren, vertellen de twee over de opzet van de zonnestroomprojecten. ‘Deelnemers kopen certificaten. Eén certificaat staat voor één zonnepaneel en kost 325,-. Hun opbrengst is de winst die we maken. De stroom die we opwekken gaat naar Green Choice, de meeste van onze leden nemen daar ook weer stroom af. De coöperatie krijgt subsidie van de overheid, die meebeweegt met een gemiddelde stroomprijs. Daardoor kom je op een soort garantieprijs en kunnen we redelijk goed berekenen wat het rendement is. Momenteel zit dat op een 7,5%. Dat levert meer op dan dat je je geld op een spaarrekening zet.’ Anders dan bij zonnepanelen op je eigen dak, merken deelnemers niets aan hun energierekening. ‘Of het loont? Je doet mee voor 15 jaar, als je deelneemt. Op de lange duur verdien je zeker je inzet terug en behaal je wat winst. Voor de nieuwe projecten staat de uitkering aan de leden de eerste drie jaar op 35 euro per certificaat.’

De financiële prikkel is niet de grootste drijfveer voor de meeste deelnemers, vertelt Denissen. ‘Velen willen graag duurzaam zijn, terwijl ze zelf niet altijd de mogelijkheid hebben zonnepanelen op het dak te leggen. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de huizen aan De Gast, dat zijn grote oude huizen, maar het is niet altijd mooi om daar zonnepanelen op te leggen en soms is het dak gewoon niet groot genoeg. Veel van onze leden zijn heel milieubewust, ze vinden de natuur belangrijk en leven ecologisch. Ook het coöperatieve is een drijfveer. Het gemeenschappelijke binnen de club is groot. Ze zijn ontzettend betrokken’, vervolgt ze. ‘Onze vorige ledenvergadering hadden we een opkomst van zeker zestig man en was er een heftige discussie over zon-op-land. Eén iemand zei zelfs: als jullie daarmee gaan beginnen, dan stap ik eruit.’ Zelf zijn Brondijk en Denissen ook niet pro de zonneweides op het land. ‘Je moet je afvragen op welke manier je duurzame energie wilt opwekken’, vindt Brondijk. ‘Als je het hele land maar vol legt, heeft dat gevolgen voor het landschap en het aangezicht.’ ‘Ook is het niet goed voor de biodiversiteit’, benadrukt Denissen. ‘Het is niet goed voor de weidevogels. Die zonneweides geven roofdieren ook de kans zich goed te verstoppen en je komt daar nooit bij.’

Met de twee nieuwe projecten slaat de Zevenster Zonnestroom haar vleugels wat uit. Met het project Osseweide (foto inzet), waarbij er zonnepanelen gelegd worden op de rijhal van de familie Kingma aan de Friesestraatweg krijgen inwoners van de dorpen met postcodes rondom Aduard de mogelijkheid in te stappen. Ook start een project op het dak van loonbedrijf/kraanverhuur Berend Ridder aan de Industrieweg te Noordhorn waarbij vooral inwoners rondom Grijpskerk de mogelijkheid krijgen deel te nemen. Overigens worden de deelnemers geen eigenaar van de zonnepanelen. Zij tekenen voor deelname voor 15 jaar en als deze afgelopen zijn gaat het eigendom naar de eigenaar van het dak. ‘Dat is zijn beloning voor deelname aan het project en het beschikbaar stellen van het dak.’

Naast Brondijk en Denissen zitten ook Margriet Dijk en Klaas Jansen in het bestuur. ‘We vullen elkaar goed aan’, vertelt Denissen. ‘Maar de coöperatie leunt echt op Reint. Hij heeft echt de expertise vanuit het vak.’ Als zelfstandige in deze tak van sport realiseerde hij al vele projecten. Dat alles met dezelfde ijver als die hij bij de Zevenster Zonnestroom tentoonstelt. Zijn nuchtere houding en oplossingsgerichtheid werkt ook mee. ‘Een dak is niet altijd sterk genoeg, dus dat is weleens een probleem. Ik ben zelf iemand die dan denkt: wat kan er wel. Bij ons derde project, zonnepanelen op het dak van de Hubo in Noordhorn, wilden we zeshonderd panelen neerleggen, maar dat werden er 218. Zolang het boven de 200 is, is het ook een haalbaar project.’ Na twee periodes als voorzitter straks denkt Brondijk erover de hamer over te dragen. ‘Er mag van mij wel wat vers bloed in het bestuur. Misschien dat iemand anders mijn functie wel over moet nemen.’ Dat moet in elk geval iemand worden die van aanpakken weet. ‘We hadden als doel om de twee jaar een dak op te leveren, inmiddels is dat elk jaar’, lacht Brondijk. ‘Je moet iets met duurzaamheid’, vindt hij. ‘We moeten goed zorgen voor onze woon- en leefomgeving en voor elkaar.’

Meer informatie, lid of donateur worden of instappen in één van de nieuwe projecten? Kijk op www.zevensterzonnestroom.nl.

bron Streekkrant