Author Archives: Johan Vergonet

Geen geschikt dak, maar toch een zonnepanelenwens

Category : Informatie

In de Volkskrant van 14 juni 2022, p26 wordt uitvoerig beschreven hoe je samen met buurtbewoners kunt profiteren van de SCE (Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking, tot 1 december 2022) voor zonnepanelen: richt een lokale energiecoöperatie op, zoek een geschikte locatie in de buurt, doe een haalbaarheidsstudie en vraag een vergunning aan.

Nederland telt binnen Europa de meeste zonnepanelen per hoofd van de bevolking, maar het lukt niet iedereen om ze te installeren. Heb je een moeilijke verhuurder of ligt je dak in de schaduw? Met een speciale regeling kun je je zonnepanelenwens toch in vervulling laten gaan.

CEES VAN DEN BOOM

www.volkskrant.nl


‘Helft energiebedrijven betaalt te weinig voor overtollige stroom zonnepanelen’

Category : Informatie

De helft van de Nederlandse energieleveranciers betaalt consumenten te weinig voor overtollige stroom die zij met hun zonnepanelen terugleveren aan het stroomnet. Dat meldt de Consumentenbond na eigen onderzoek.

Oorzaak van de te lage terugleververgoeding voor consumenten met een overschot aan zonne-energie is volgens de Consumentenbond dat de energiebedrijven de gestegen stroomprijzen niet in hun terugleververgoeding verwerken.

Opwek hoger dan verbruik
Als consumenten meer stroom terugleveren dan zij zelf verbruiken, is er sprake van netto- teruglevering. Bij nettoteruglevering ontvangt de consument voor de overtollige zonne-energie een terugleververgoeding.

De hoogte van de terugleververgoeding is niet wettelijk vastgelegd, maar moet wel ‘redelijk’ zijn. De Consumentenbond gaat in zijn onderzoek daarom uit van een teruglevertarief van 70 procent van het kale leveringstarief (red. in het kader van het wetsvoorstel voor de afbouw van de salderingsregeling gesproken over een terugleververgoeding van 80 procent van het leveringstarief).

30 contracten
De Consumentenbond heeft de modelcontracten van in totaal 30 energieaanbieders bekeken en vergeleek daarbij het leveringstarief voor stroom met de terugleververgoeding.

Van de 30 onderzochte energieleveranciers halen er 14 niet die 70 procent. Daarvan betalen 6 aanbieders zelfs minder dan 15 procent van het kale leveringstarief (exclusief belastingen en opslagen) die zij hun klanten rekenen.

Slechtst
EnergyZero en DGB Energie betalen volgens de Consumentenbond het slechtst: hun vergoeding voor zonnestroom bedraagt slechts 7 procent van het leveringstarief. Van de grote leveranciers betaalt Essent volgens de consumentenorganisatie het slechtst: 11 procent van het leveringstarief.

‘Volstrekt oneerlijk’, aldus Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond. ‘De energieleveranciers hebben de afgelopen maanden hun leveringstarieven enorm verhoogd. Tegelijkertijd zitten zij voor een dubbeltje op de eerste rang, door een minimale vergoeding te geven aan particulieren die stroom aan hen leveren.’

Vergelijken loont
Van 15 aanbieders is de terugleververgoeding even hoog of zelfs iets meer dan het leveringstarief dat zij rekenen. De vergoedingen lopen uiteen van 3 tot 66 eurocent per kilowattuur.

Molenaar: ‘Bij een overschot op jaarbasis van 1.000 kilowattuur zelfopgewekte stroom scheelt dat meer dan 600 euro. Dat is een flinke smak geld. Het loont voor zonnepaneelbezitters dan ook om aanbieders met elkaar te vergelijken. Een leverancier die goedkoper lijkt, kan door zijn schrale terugleververgoeding misschien toch geen voordelige keuze zijn.’

Oproep aan ACM
De Consumentenbond roept leveranciers met zeer lage teruglevertarieven op om deze in verhouding te brengen met hun leveringstarieven.

De Consumentenbond heeft zijn bevindingen ook gedeeld met de Autoriteit Consument & Markt (ACM) die moet toezien op de redelijkheid van de teruglevertarieven. De ACM hierover op de website ConsuWijzer: ‘Levert u meer terug dan u verbruikt? Dan moet uw leverancier een redelijke terugleververgoeding betalen. Vindt u deze vergoeding te laag? Dan kunt u overstappen naar een andere energieleverancier.

Door Edwin van Gastel, Els Stultiens


HIER opgewekt, de podcast

Category : Informatie

HIER opgewekt, de podcast SE4 #3 – Mensen meekrijgen

Aflevering drie van het vierde seizoen van ‘HIER opgewekt, de podcast’. Podcastmaker Maarten Dallinga is bij de tiende editie van het Evenement HIER opgewekt en staat met inspirerende sprekers stil bij de vraag hoe je als lokaal energie-initiatief zoveel mogelijk mensen bereikt. Met Annerike Hekman (LSA bewoners), Katrien Prins (HIER), Reint Brondijk (coöperatie Zevensterzonnestroom in Zuidhorn), Jeroen Vanson (Greenchoice), Yvette Prinsen (Coöperatie Blijstroom) en Robert Linck (Zon op Oisterwijk).

Luister hier naar aflevering 3 van seizoen 4 van HIER opgewekt, de podcast


Promotiefilm Zevenster Zonnestroom on-line

Category : Informatie

Voorzitter Reint Brondijk vertelt over de projecten die de cooperatie de afgelopen periode heeft uitgevoerd. Ook wordt vooruitgeblikt op de komende projecten bij de Ossenweide.

“Einddoel is een groene wereld” zegt Reint Brondijk, “en steeds meer zelfvoorzienend worden”.


Doe mee: zonnepanelen op een gezamenlijk dak (zonder rompslomp)

Category : Informatie

Energiecoöperatie Zevenster Zonnestroom u.a. (burgerinitiatief) gaat voor de regio Zuidhorn-Aduard- Hoogkerk (project 4) en de regio Zuidhorn-Noordhorn-Grijpskerk (project 5) nieuwe initiatieven zon-op-dak starten. Op de boerderij van Kingma (paardenpension Osseweide, Friesestraatweg) en op het bedrijf van firma Ridder (Grondverzet en kraanverhuur, Mokkenburg) worden in juli ruim 200 zonnepanelen
geplaatst per dak, die gedurende 15 jaar in eigendom zijn van de leden/deelnemers.
Hiervoor is een rijkssubsidie toegekend die het verdienmodel op ca. 7,5% brengt.
Deelname staat open voor inwoners van het postcodegebied tegen een minimale eenmalige deelname van 325 euro (per paneel) of een veelvoud ervan.

Je kunt meedoen wanneer:
1. je woont in postcodegebied rond Noordhorn (project 5) 9801, 9804, 9805, 9811, 9821, 9822, 9831, 9832, 9843, of rond Aduard (project 4) 9738, 9746, 9747, 9774, 9801, 9804, 9831,9832, 9833, 9893.
2. je lid wordt van de coöperatie (bij deelname gratis)
3. je 15 jaar meedoet (tussentijds verhuizen geeft geen problemen)
4. je eenmalig 325 euro of een veelvoud daarvan betaalt.
Deelname staat open voor iedere particulier of ondernemer met een kleinverbruikersaansluiting voor de elektriciteit. Of je een eigen huis of een huurhuis hebt; en/of je hebt zelf ook al zonnepanelen; het maakt niet uit voor deelname.
Wil jij een bijdrage leveren aan de energietransitie? Dat kan dus eenvoudig. De projecten zijn voor alle inwoners toegankelijk.

Reageer snel, want het is zo juli en dan willen we de beide projecten rond hebben.
Met hartelijke groet,
Bestuur Coöperatie Zevenster Zonnestroom U.A.


‘Thuisbatterij niet het antwoord op vol stroomnet, wel voor afbouw salderingsregeling zonnepanelen’

Category : Informatie

Minister hekelt trage besluitvorming salderen

Minister Jetten wil voor de zomer het aangepaste wetsvoorstel voor de afbouw van de salderingsregeling naar de Tweede Kamer sturen en zal daarbij ook de eventuele stimulering van thuisbatterijen meenemen. Dat heeft de minister van Klimaat en Energie verklaard tijdens een debat van de Tweede Kamercommissie Economische Zaken en Klimaat over het elektriciteitsnet, energie-infrastructuur en de Regionale Energiestrategie (RES). Jetten: ‘Ik wil wel waarschuwen dat thuisbatterijen, net als alle andere oplossingen, niet de silver bullet zijn. Op de echt zonnige dagen zit ook die thuisbatterij op een gegeven moment vol en zal er alsnog een aanbod op het net zijn. Maar het gevoel van autonomie, van zelf met je straat of je huishouden helemaal onafhankelijk kunnen zijn, zie ik zeer.’

bron https://solarmagazine.nl/


Zevenster Zonnestroom lanceert twee nieuwe projecten

Category : Informatie

‘Je moet goed zorgen voor je woon- en leefomgeving’

ZUIDHORN – Zevenster Zonnestroom is een energiecoöperatie met haar wortels in Zuidhorn. Na een tweetal projecten in dit dorp en eentje in Noordhorn, houdt Zevenster Zonnestroom de vaart in en verbreedt zij haar blik richting Aduard en Grijpskerk met twee nieuwe projecten. Inwoners kunnen al vanaf 325,- inleg meedoen aan deze nieuwe zon-op-dak projecten. Interessant door de 7,5% rendement die het oplevert, maar vooral doordat iedereen zo mee kan doen de wereld een beetje duurzamer te maken. ‘Het gezamenlijke en het duurzame; dat is echt een drijfveer voor onze leden’, benadrukt voorzitter Reint Brondijk. ‘Je moet zorgen dat het in je woon- en leefomgeving goed voor elkaar is.’

Brondijk is er eentje van aanpakken en doorzetten. In 2015 trof hij Jan Kuipers, eigenaar van De Zevenster in Zuidhorn, bij een bijeenkomst over duurzame energie. Kuipers wilde best wel zonnepanelen op het dak van zijn grote loods, maar was stellig: de stroom gaat dan naar de buren. Brondijk zag er wel wat in en pakte het project op. Als eerste in de provincie Groningen realiseerde hij een zon-op-dak project. ‘In januari 2016 werd Zevenster Zonnestroom opgericht’, vertelt hij. ‘In april of mei hebben we het project opgeleverd. Je moet piketpaaltjes slaan’, benadrukt hij. ‘En doorzetten’. En dat kan hij. Om de projecten van de grond te krijgen ging Brondijk soms zelf echt letterlijk van deur tot deur. Zo kwam hij ook bij Carien Denissen aan, die inmiddels secretaris van de club is.

Aan de koffie bij Kade Z, met op de achtergrond de grote loods van de Zevenster waar bovenop de panelen deze regenachtige ochtend weinig stroom vergaren, vertellen de twee over de opzet van de zonnestroomprojecten. ‘Deelnemers kopen certificaten. Eén certificaat staat voor één zonnepaneel en kost 325,-. Hun opbrengst is de winst die we maken. De stroom die we opwekken gaat naar Green Choice, de meeste van onze leden nemen daar ook weer stroom af. De coöperatie krijgt subsidie van de overheid, die meebeweegt met een gemiddelde stroomprijs. Daardoor kom je op een soort garantieprijs en kunnen we redelijk goed berekenen wat het rendement is. Momenteel zit dat op een 7,5%. Dat levert meer op dan dat je je geld op een spaarrekening zet.’ Anders dan bij zonnepanelen op je eigen dak, merken deelnemers niets aan hun energierekening. ‘Of het loont? Je doet mee voor 15 jaar, als je deelneemt. Op de lange duur verdien je zeker je inzet terug en behaal je wat winst. Voor de nieuwe projecten staat de uitkering aan de leden de eerste drie jaar op 35 euro per certificaat.’

De financiële prikkel is niet de grootste drijfveer voor de meeste deelnemers, vertelt Denissen. ‘Velen willen graag duurzaam zijn, terwijl ze zelf niet altijd de mogelijkheid hebben zonnepanelen op het dak te leggen. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de huizen aan De Gast, dat zijn grote oude huizen, maar het is niet altijd mooi om daar zonnepanelen op te leggen en soms is het dak gewoon niet groot genoeg. Veel van onze leden zijn heel milieubewust, ze vinden de natuur belangrijk en leven ecologisch. Ook het coöperatieve is een drijfveer. Het gemeenschappelijke binnen de club is groot. Ze zijn ontzettend betrokken’, vervolgt ze. ‘Onze vorige ledenvergadering hadden we een opkomst van zeker zestig man en was er een heftige discussie over zon-op-land. Eén iemand zei zelfs: als jullie daarmee gaan beginnen, dan stap ik eruit.’ Zelf zijn Brondijk en Denissen ook niet pro de zonneweides op het land. ‘Je moet je afvragen op welke manier je duurzame energie wilt opwekken’, vindt Brondijk. ‘Als je het hele land maar vol legt, heeft dat gevolgen voor het landschap en het aangezicht.’ ‘Ook is het niet goed voor de biodiversiteit’, benadrukt Denissen. ‘Het is niet goed voor de weidevogels. Die zonneweides geven roofdieren ook de kans zich goed te verstoppen en je komt daar nooit bij.’

Met de twee nieuwe projecten slaat de Zevenster Zonnestroom haar vleugels wat uit. Met het project Osseweide (foto inzet), waarbij er zonnepanelen gelegd worden op de rijhal van de familie Kingma aan de Friesestraatweg krijgen inwoners van de dorpen met postcodes rondom Aduard de mogelijkheid in te stappen. Ook start een project op het dak van loonbedrijf/kraanverhuur Berend Ridder aan de Industrieweg te Noordhorn waarbij vooral inwoners rondom Grijpskerk de mogelijkheid krijgen deel te nemen. Overigens worden de deelnemers geen eigenaar van de zonnepanelen. Zij tekenen voor deelname voor 15 jaar en als deze afgelopen zijn gaat het eigendom naar de eigenaar van het dak. ‘Dat is zijn beloning voor deelname aan het project en het beschikbaar stellen van het dak.’

Naast Brondijk en Denissen zitten ook Margriet Dijk en Klaas Jansen in het bestuur. ‘We vullen elkaar goed aan’, vertelt Denissen. ‘Maar de coöperatie leunt echt op Reint. Hij heeft echt de expertise vanuit het vak.’ Als zelfstandige in deze tak van sport realiseerde hij al vele projecten. Dat alles met dezelfde ijver als die hij bij de Zevenster Zonnestroom tentoonstelt. Zijn nuchtere houding en oplossingsgerichtheid werkt ook mee. ‘Een dak is niet altijd sterk genoeg, dus dat is weleens een probleem. Ik ben zelf iemand die dan denkt: wat kan er wel. Bij ons derde project, zonnepanelen op het dak van de Hubo in Noordhorn, wilden we zeshonderd panelen neerleggen, maar dat werden er 218. Zolang het boven de 200 is, is het ook een haalbaar project.’ Na twee periodes als voorzitter straks denkt Brondijk erover de hamer over te dragen. ‘Er mag van mij wel wat vers bloed in het bestuur. Misschien dat iemand anders mijn functie wel over moet nemen.’ Dat moet in elk geval iemand worden die van aanpakken weet. ‘We hadden als doel om de twee jaar een dak op te leveren, inmiddels is dat elk jaar’, lacht Brondijk. ‘Je moet iets met duurzaamheid’, vindt hij. ‘We moeten goed zorgen voor onze woon- en leefomgeving en voor elkaar.’

Meer informatie, lid of donateur worden of instappen in één van de nieuwe projecten? Kijk op www.zevensterzonnestroom.nl.

bron Streekkrant


Energiecoöperatie Zevenster Zonnestroom – twee nieuwe initiatieven!

Category : Informatie

Onze energiecoöperatie (burgerinitiatief) heeft vanaf 2016 drie gezamenlijke zon-op-dak- projecten geïnitieerd. Momenteel is er wederom een mooie kans om aan te sluiten bij een (volgend) collectief zon-op-dak initiatief van de Zuidhorner coöperatie.

Er zijn twee projecten waaraan u kunt meedoen. Als inwoner van dorpen met postcodes rond Aduard kunt u profiteren van de opbrengst van zonnepanelen die op de rijhal ‘Osseweide’ van de Fam. Kingma aan de Friesestraatweg worden geplaatst.

Bent u inwoner van dorpen met postcodes rond Noordhorn, dan kunt u meedoen in een project op het dak van loonbedrijf/kraanverhuur Berend Ridder aan de Industrieweg.

Voor beide projecten is een Subsidie Collectieve Energieopwekking (SCE) aangevraagd, wat er mede voor zorgt dat het 15-jaars rendement op ca. 7,5% is berekend. Dus door mee te doen met ‘groene’ stroomopwekking krijgt u ook nog een prima rendement. U kunt meedoen vanaf eenmalig € 325,- (per zonnepaneel) of een veelvoud ervan, wanneer u dus woont ergens van globaal Grijpskerk tot en met Reitdiep en Hoogkerk. Bij deelname wordt u lid van de coöperatie. Meld u nu aan op info@zevensterzonnestroom.nl


Geen geld voor afgedankt zonnepanelen

Category : Informatie

Er is geen geld gereserveerd voor ‘hoogwaardige verwerking’ van afgedankte zonnepanelen. Dat schrijft staatssecretaris Vivianne Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat in antwoord op Kamervragen. Toch ziet ze geen aanleiding om actie te ondernemen.

Milieutijdbom

Tweede Kamerleden hadden vragen gesteld naar aanleiding van het fragment ’80 miljoen zonnepanelen in 2024 zijn een tikkende milieutijdbom’ in een uitzending van Nieuwsuur op 5 december 2021. In de brief die de staatssecretaris gisteren, dinsdag 24 januari, naar de Tweede Kamer heeft gestuurd, geeft ze toe: ‘De financiering van een hoogwaardige verwerking van vrijkomende afgedankte zonnepanelen in de toekomst is niet op orde.’

13 eurocent

Inzameling en verwerking van zonnepanelen valt onder de producentenverantwoordelijkheid en ligt op het bordje van producentorganisatie Stichting OPEN (Organisatie Producentenverantwoordelijkheid E-waste Nederland). Die vraagt, zo blijkt uit de Kamerbrief die de staatssecretaris afgelopen dinsdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd, een afvalbeheerbijdrage van slechts 13 eurocent per zonnepaneel.

Spaarpot

Dat bedrag is ‘niet gericht op de financiering van toekomstige kosten’, aldus Heijnen. De afvalbeheerbijdrage wordt gebruikt om ‘in het actuele boekjaar’ zonnepanelen in te zamelen en te verwerken. De staatssecretaris schrijft verder: ‘De huidige inzamel- en verwerkingskosten zijn momenteel laag omdat er nog zeer weinig afgedankte zonnepanelen retour komen.’ Dit wijst erop dat de afvalbeheerbijdrage niet volstaat om een spaarpot aan te leggen, zodat er voldoende geld is op het moment dat verwerking noodzakelijk is.

Oude voorraad

Op de vraag van de Kamer hoe het dan wel moet, wijst de staatssecretaris naar de producenten, in casu

Stichting OPEN. Die zou denken aan een ‘verwijderingsfonds om de nieuwe én oude voorraad geïnstalleerde zonnepanelen te kunnen verwerken’. Wat hiervoor de beste aanpak is en welke eisen daarvoor gelden, is volgens Heijnen de verantwoordelijkheid van Stichting OPEN. Ze gaat ervanuit dat Stichting OPEN de Belgische aanpak daarin meeneemt. In België is de afvalbeheerbijdrage 2 euro per zonnepaneel, waarmee wél een spaarpot kan worden aangelegd. Zelf zal de staatssecretaris geen actie ondernemen, zo blijkt uit de brief.

Grote volumes

Overigens gebruiken België en Nederland op dit moment dezelfde verwerkingslocatie. Er zijn volgens Heijnen te weinig afgedankte zonnepanelen voor een hoogwaardige verwerking. Daarvoor zou volgens Stichting OPEN minstens 10.000 ton per jaar nodig zijn. Pas na 2030 worden grote volumes afgedankte zonnepanelen verwacht. Dat zou nog voldoende tijd bieden om hoogwaardige verwerking te organiseren. De staatssecretaris zegt hierover regelmatig contact te hebben met Stichting OPEN. Volgens Heijnen kunnen gemeenten bijdragen aan verwerking door zonnepanelen van consumenten in te nemen op hun milieustraten.

bron: Harry Perree / Binnenlandsbestuur


Energie van ons: Groenste stroom van Nederland

Category : Informatie

Jaarlijks onderzoek van Consumentenbond

Yes, voor het vierde jaar op rij staan we op nummer 1 in de stroomranking! Energie VanOns scoort ook in 2021 de maximale score van 10. De Consumentenbond, Natuur & Milieu en Wise onderzoeken elk jaar de duurzaamheid van stroomleveranciers en zet ons in 2021 opnieuw op een gedeelde eerste plaats. We zijn ontzettend trots op deze mooie uitslag.

Een duurzaam leven begint met lokale groene stroom

We zijn waanzinnig blij met onze score. Onze groene stroom komt van onze eigen bronnen: lokale opwekprojecten, voor het overgrote deel van kleinschalige energiecoöperaties. Zo weten we zeker dat onze stroom donkergroen is én bovendien omarmd wordt door de plaatselijke bewoners. Geen ongewenst zonnepark in de achtertuin, maar projecten waar een dorp of streek zelf voor kiest. Directeur Jaap Hoeksema: “Lokaal kopen wordt steeds belangrijker.  Jouw streek, jouw stroom.

Zevenster Zonnestroom  in Zuidhorn
Als nieuwe klanten zich aanmelden met de coöperatienaam Zevenster Zonnestroom (kunnen ze in het digitale proces aangeven) krijgt deze vereniging ook nog een kleine fee! 

Niet eens veel duurder dan grijze stroom
Een eenvoudige manier om de CO₂-uitstoot te reduceren, is door stroom af te nemen die afkomstig is uit duurzame energiebronnen. Door te kiezen voor een energieleverancier die volledig groene stroom levert verbeter je direct je CO₂-voetafdruk. Een bijkomend voordeel is dat groene stroom niet eens veel duurder is dan grijze stroom. Daarnaast hoef je niet direct grote investeringen te doen om je eigen energie te produceren.

Heel Nederland kiest bewust voor groen
We zijn jaren geleden in het noorden gestart, maar hebben inmiddels klanten én bronnen in alle windstreken van Nederland. In 2021 zagen we het aantal klanten van buiten Groningen, Friesland en Drenthe niet alleen stijgen, maar daadwerkelijk verdubbelen. Die klanten lijken ook nog eens heel bewust voor lokale groene stroom te kiezen. Het aantal opzeggingen ligt bij Energie VanOns namelijk mijlenver onder het voor energiebedrijven gebruikelijke percentage. Dat onze klanten graag klant blijven; daar zijn we pas echt trots op! https://energie.vanons.org/