Promotiefilm Zevenster Zonnestroom on-line

Category : Informatie

Voorzitter Reint Brondijk vertelt over de projecten die de cooperatie de afgelopen periode heeft uitgevoerd. Ook wordt vooruitgeblikt op de komende projecten bij de Ossenweide.

“Einddoel is een groene wereld” zegt Reint Brondijk, “en steeds meer zelfvoorzienend worden”.


Doe mee: zonnepanelen op een gezamenlijk dak (zonder rompslomp)

Category : Informatie

Energiecoöperatie Zevenster Zonnestroom u.a. (burgerinitiatief) gaat voor de regio Zuidhorn-Aduard- Hoogkerk (project 4) en de regio Zuidhorn-Noordhorn-Grijpskerk (project 5) nieuwe initiatieven zon-op-dak starten. Op de boerderij van Kingma (paardenpension Osseweide, Friesestraatweg) en op het bedrijf van firma Ridder (Grondverzet en kraanverhuur, Mokkenburg) worden in juli ruim 200 zonnepanelen
geplaatst per dak, die gedurende 15 jaar in eigendom zijn van de leden/deelnemers.
Hiervoor is een rijkssubsidie toegekend die het verdienmodel op ca. 7,5% brengt.
Deelname staat open voor inwoners van het postcodegebied tegen een minimale eenmalige deelname van 325 euro (per paneel) of een veelvoud ervan.

Je kunt meedoen wanneer:
1. je woont in postcodegebied rond Noordhorn (project 5) 9801, 9804, 9805, 9811, 9821, 9822, 9831, 9832, 9843, of rond Aduard (project 4) 9738, 9746, 9747, 9774, 9801, 9804, 9831,9832, 9833, 9893.
2. je lid wordt van de coöperatie (bij deelname gratis)
3. je 15 jaar meedoet (tussentijds verhuizen geeft geen problemen)
4. je eenmalig 325 euro of een veelvoud daarvan betaalt.
Deelname staat open voor iedere particulier of ondernemer met een kleinverbruikersaansluiting voor de elektriciteit. Of je een eigen huis of een huurhuis hebt; en/of je hebt zelf ook al zonnepanelen; het maakt niet uit voor deelname.
Wil jij een bijdrage leveren aan de energietransitie? Dat kan dus eenvoudig. De projecten zijn voor alle inwoners toegankelijk.

Reageer snel, want het is zo juli en dan willen we de beide projecten rond hebben.
Met hartelijke groet,
Bestuur Coöperatie Zevenster Zonnestroom U.A.


‘Thuisbatterij niet het antwoord op vol stroomnet, wel voor afbouw salderingsregeling zonnepanelen’

Category : Informatie

Minister hekelt trage besluitvorming salderen

Minister Jetten wil voor de zomer het aangepaste wetsvoorstel voor de afbouw van de salderingsregeling naar de Tweede Kamer sturen en zal daarbij ook de eventuele stimulering van thuisbatterijen meenemen. Dat heeft de minister van Klimaat en Energie verklaard tijdens een debat van de Tweede Kamercommissie Economische Zaken en Klimaat over het elektriciteitsnet, energie-infrastructuur en de Regionale Energiestrategie (RES). Jetten: ‘Ik wil wel waarschuwen dat thuisbatterijen, net als alle andere oplossingen, niet de silver bullet zijn. Op de echt zonnige dagen zit ook die thuisbatterij op een gegeven moment vol en zal er alsnog een aanbod op het net zijn. Maar het gevoel van autonomie, van zelf met je straat of je huishouden helemaal onafhankelijk kunnen zijn, zie ik zeer.’

bron https://solarmagazine.nl/


Zevenster Zonnestroom lanceert twee nieuwe projecten

Category : Informatie

‘Je moet goed zorgen voor je woon- en leefomgeving’

ZUIDHORN – Zevenster Zonnestroom is een energiecoöperatie met haar wortels in Zuidhorn. Na een tweetal projecten in dit dorp en eentje in Noordhorn, houdt Zevenster Zonnestroom de vaart in en verbreedt zij haar blik richting Aduard en Grijpskerk met twee nieuwe projecten. Inwoners kunnen al vanaf 325,- inleg meedoen aan deze nieuwe zon-op-dak projecten. Interessant door de 7,5% rendement die het oplevert, maar vooral doordat iedereen zo mee kan doen de wereld een beetje duurzamer te maken. ‘Het gezamenlijke en het duurzame; dat is echt een drijfveer voor onze leden’, benadrukt voorzitter Reint Brondijk. ‘Je moet zorgen dat het in je woon- en leefomgeving goed voor elkaar is.’

Brondijk is er eentje van aanpakken en doorzetten. In 2015 trof hij Jan Kuipers, eigenaar van De Zevenster in Zuidhorn, bij een bijeenkomst over duurzame energie. Kuipers wilde best wel zonnepanelen op het dak van zijn grote loods, maar was stellig: de stroom gaat dan naar de buren. Brondijk zag er wel wat in en pakte het project op. Als eerste in de provincie Groningen realiseerde hij een zon-op-dak project. ‘In januari 2016 werd Zevenster Zonnestroom opgericht’, vertelt hij. ‘In april of mei hebben we het project opgeleverd. Je moet piketpaaltjes slaan’, benadrukt hij. ‘En doorzetten’. En dat kan hij. Om de projecten van de grond te krijgen ging Brondijk soms zelf echt letterlijk van deur tot deur. Zo kwam hij ook bij Carien Denissen aan, die inmiddels secretaris van de club is.

Aan de koffie bij Kade Z, met op de achtergrond de grote loods van de Zevenster waar bovenop de panelen deze regenachtige ochtend weinig stroom vergaren, vertellen de twee over de opzet van de zonnestroomprojecten. ‘Deelnemers kopen certificaten. Eén certificaat staat voor één zonnepaneel en kost 325,-. Hun opbrengst is de winst die we maken. De stroom die we opwekken gaat naar Green Choice, de meeste van onze leden nemen daar ook weer stroom af. De coöperatie krijgt subsidie van de overheid, die meebeweegt met een gemiddelde stroomprijs. Daardoor kom je op een soort garantieprijs en kunnen we redelijk goed berekenen wat het rendement is. Momenteel zit dat op een 7,5%. Dat levert meer op dan dat je je geld op een spaarrekening zet.’ Anders dan bij zonnepanelen op je eigen dak, merken deelnemers niets aan hun energierekening. ‘Of het loont? Je doet mee voor 15 jaar, als je deelneemt. Op de lange duur verdien je zeker je inzet terug en behaal je wat winst. Voor de nieuwe projecten staat de uitkering aan de leden de eerste drie jaar op 35 euro per certificaat.’

De financiële prikkel is niet de grootste drijfveer voor de meeste deelnemers, vertelt Denissen. ‘Velen willen graag duurzaam zijn, terwijl ze zelf niet altijd de mogelijkheid hebben zonnepanelen op het dak te leggen. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de huizen aan De Gast, dat zijn grote oude huizen, maar het is niet altijd mooi om daar zonnepanelen op te leggen en soms is het dak gewoon niet groot genoeg. Veel van onze leden zijn heel milieubewust, ze vinden de natuur belangrijk en leven ecologisch. Ook het coöperatieve is een drijfveer. Het gemeenschappelijke binnen de club is groot. Ze zijn ontzettend betrokken’, vervolgt ze. ‘Onze vorige ledenvergadering hadden we een opkomst van zeker zestig man en was er een heftige discussie over zon-op-land. Eén iemand zei zelfs: als jullie daarmee gaan beginnen, dan stap ik eruit.’ Zelf zijn Brondijk en Denissen ook niet pro de zonneweides op het land. ‘Je moet je afvragen op welke manier je duurzame energie wilt opwekken’, vindt Brondijk. ‘Als je het hele land maar vol legt, heeft dat gevolgen voor het landschap en het aangezicht.’ ‘Ook is het niet goed voor de biodiversiteit’, benadrukt Denissen. ‘Het is niet goed voor de weidevogels. Die zonneweides geven roofdieren ook de kans zich goed te verstoppen en je komt daar nooit bij.’

Met de twee nieuwe projecten slaat de Zevenster Zonnestroom haar vleugels wat uit. Met het project Osseweide (foto inzet), waarbij er zonnepanelen gelegd worden op de rijhal van de familie Kingma aan de Friesestraatweg krijgen inwoners van de dorpen met postcodes rondom Aduard de mogelijkheid in te stappen. Ook start een project op het dak van loonbedrijf/kraanverhuur Berend Ridder aan de Industrieweg te Noordhorn waarbij vooral inwoners rondom Grijpskerk de mogelijkheid krijgen deel te nemen. Overigens worden de deelnemers geen eigenaar van de zonnepanelen. Zij tekenen voor deelname voor 15 jaar en als deze afgelopen zijn gaat het eigendom naar de eigenaar van het dak. ‘Dat is zijn beloning voor deelname aan het project en het beschikbaar stellen van het dak.’

Naast Brondijk en Denissen zitten ook Margriet Dijk en Klaas Jansen in het bestuur. ‘We vullen elkaar goed aan’, vertelt Denissen. ‘Maar de coöperatie leunt echt op Reint. Hij heeft echt de expertise vanuit het vak.’ Als zelfstandige in deze tak van sport realiseerde hij al vele projecten. Dat alles met dezelfde ijver als die hij bij de Zevenster Zonnestroom tentoonstelt. Zijn nuchtere houding en oplossingsgerichtheid werkt ook mee. ‘Een dak is niet altijd sterk genoeg, dus dat is weleens een probleem. Ik ben zelf iemand die dan denkt: wat kan er wel. Bij ons derde project, zonnepanelen op het dak van de Hubo in Noordhorn, wilden we zeshonderd panelen neerleggen, maar dat werden er 218. Zolang het boven de 200 is, is het ook een haalbaar project.’ Na twee periodes als voorzitter straks denkt Brondijk erover de hamer over te dragen. ‘Er mag van mij wel wat vers bloed in het bestuur. Misschien dat iemand anders mijn functie wel over moet nemen.’ Dat moet in elk geval iemand worden die van aanpakken weet. ‘We hadden als doel om de twee jaar een dak op te leveren, inmiddels is dat elk jaar’, lacht Brondijk. ‘Je moet iets met duurzaamheid’, vindt hij. ‘We moeten goed zorgen voor onze woon- en leefomgeving en voor elkaar.’

Meer informatie, lid of donateur worden of instappen in één van de nieuwe projecten? Kijk op www.zevensterzonnestroom.nl.

bron Streekkrant


Energiecoöperatie Zevenster Zonnestroom – twee nieuwe initiatieven!

Category : Informatie

Onze energiecoöperatie (burgerinitiatief) heeft vanaf 2016 drie gezamenlijke zon-op-dak- projecten geïnitieerd. Momenteel is er wederom een mooie kans om aan te sluiten bij een (volgend) collectief zon-op-dak initiatief van de Zuidhorner coöperatie.

Er zijn twee projecten waaraan u kunt meedoen. Als inwoner van dorpen met postcodes rond Aduard kunt u profiteren van de opbrengst van zonnepanelen die op de rijhal ‘Osseweide’ van de Fam. Kingma aan de Friesestraatweg worden geplaatst.

Bent u inwoner van dorpen met postcodes rond Noordhorn, dan kunt u meedoen in een project op het dak van loonbedrijf/kraanverhuur Berend Ridder aan de Industrieweg.

Voor beide projecten is een Subsidie Collectieve Energieopwekking (SCE) aangevraagd, wat er mede voor zorgt dat het 15-jaars rendement op ca. 7,5% is berekend. Dus door mee te doen met ‘groene’ stroomopwekking krijgt u ook nog een prima rendement. U kunt meedoen vanaf eenmalig € 325,- (per zonnepaneel) of een veelvoud ervan, wanneer u dus woont ergens van globaal Grijpskerk tot en met Reitdiep en Hoogkerk. Bij deelname wordt u lid van de coöperatie. Meld u nu aan op info@zevensterzonnestroom.nl


Geen geld voor afgedankt zonnepanelen

Category : Informatie

Er is geen geld gereserveerd voor ‘hoogwaardige verwerking’ van afgedankte zonnepanelen. Dat schrijft staatssecretaris Vivianne Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat in antwoord op Kamervragen. Toch ziet ze geen aanleiding om actie te ondernemen.

Milieutijdbom

Tweede Kamerleden hadden vragen gesteld naar aanleiding van het fragment ’80 miljoen zonnepanelen in 2024 zijn een tikkende milieutijdbom’ in een uitzending van Nieuwsuur op 5 december 2021. In de brief die de staatssecretaris gisteren, dinsdag 24 januari, naar de Tweede Kamer heeft gestuurd, geeft ze toe: ‘De financiering van een hoogwaardige verwerking van vrijkomende afgedankte zonnepanelen in de toekomst is niet op orde.’

13 eurocent

Inzameling en verwerking van zonnepanelen valt onder de producentenverantwoordelijkheid en ligt op het bordje van producentorganisatie Stichting OPEN (Organisatie Producentenverantwoordelijkheid E-waste Nederland). Die vraagt, zo blijkt uit de Kamerbrief die de staatssecretaris afgelopen dinsdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd, een afvalbeheerbijdrage van slechts 13 eurocent per zonnepaneel.

Spaarpot

Dat bedrag is ‘niet gericht op de financiering van toekomstige kosten’, aldus Heijnen. De afvalbeheerbijdrage wordt gebruikt om ‘in het actuele boekjaar’ zonnepanelen in te zamelen en te verwerken. De staatssecretaris schrijft verder: ‘De huidige inzamel- en verwerkingskosten zijn momenteel laag omdat er nog zeer weinig afgedankte zonnepanelen retour komen.’ Dit wijst erop dat de afvalbeheerbijdrage niet volstaat om een spaarpot aan te leggen, zodat er voldoende geld is op het moment dat verwerking noodzakelijk is.

Oude voorraad

Op de vraag van de Kamer hoe het dan wel moet, wijst de staatssecretaris naar de producenten, in casu

Stichting OPEN. Die zou denken aan een ‘verwijderingsfonds om de nieuwe én oude voorraad geïnstalleerde zonnepanelen te kunnen verwerken’. Wat hiervoor de beste aanpak is en welke eisen daarvoor gelden, is volgens Heijnen de verantwoordelijkheid van Stichting OPEN. Ze gaat ervanuit dat Stichting OPEN de Belgische aanpak daarin meeneemt. In België is de afvalbeheerbijdrage 2 euro per zonnepaneel, waarmee wél een spaarpot kan worden aangelegd. Zelf zal de staatssecretaris geen actie ondernemen, zo blijkt uit de brief.

Grote volumes

Overigens gebruiken België en Nederland op dit moment dezelfde verwerkingslocatie. Er zijn volgens Heijnen te weinig afgedankte zonnepanelen voor een hoogwaardige verwerking. Daarvoor zou volgens Stichting OPEN minstens 10.000 ton per jaar nodig zijn. Pas na 2030 worden grote volumes afgedankte zonnepanelen verwacht. Dat zou nog voldoende tijd bieden om hoogwaardige verwerking te organiseren. De staatssecretaris zegt hierover regelmatig contact te hebben met Stichting OPEN. Volgens Heijnen kunnen gemeenten bijdragen aan verwerking door zonnepanelen van consumenten in te nemen op hun milieustraten.

bron: Harry Perree / Binnenlandsbestuur


Energie van ons: Groenste stroom van Nederland

Category : Informatie

Jaarlijks onderzoek van Consumentenbond

Yes, voor het vierde jaar op rij staan we op nummer 1 in de stroomranking! Energie VanOns scoort ook in 2021 de maximale score van 10. De Consumentenbond, Natuur & Milieu en Wise onderzoeken elk jaar de duurzaamheid van stroomleveranciers en zet ons in 2021 opnieuw op een gedeelde eerste plaats. We zijn ontzettend trots op deze mooie uitslag.

Een duurzaam leven begint met lokale groene stroom

We zijn waanzinnig blij met onze score. Onze groene stroom komt van onze eigen bronnen: lokale opwekprojecten, voor het overgrote deel van kleinschalige energiecoöperaties. Zo weten we zeker dat onze stroom donkergroen is én bovendien omarmd wordt door de plaatselijke bewoners. Geen ongewenst zonnepark in de achtertuin, maar projecten waar een dorp of streek zelf voor kiest. Directeur Jaap Hoeksema: “Lokaal kopen wordt steeds belangrijker.  Jouw streek, jouw stroom.

Zevenster Zonnestroom  in Zuidhorn
Als nieuwe klanten zich aanmelden met de coöperatienaam Zevenster Zonnestroom (kunnen ze in het digitale proces aangeven) krijgt deze vereniging ook nog een kleine fee! 

Niet eens veel duurder dan grijze stroom
Een eenvoudige manier om de CO₂-uitstoot te reduceren, is door stroom af te nemen die afkomstig is uit duurzame energiebronnen. Door te kiezen voor een energieleverancier die volledig groene stroom levert verbeter je direct je CO₂-voetafdruk. Een bijkomend voordeel is dat groene stroom niet eens veel duurder is dan grijze stroom. Daarnaast hoef je niet direct grote investeringen te doen om je eigen energie te produceren.

Heel Nederland kiest bewust voor groen
We zijn jaren geleden in het noorden gestart, maar hebben inmiddels klanten én bronnen in alle windstreken van Nederland. In 2021 zagen we het aantal klanten van buiten Groningen, Friesland en Drenthe niet alleen stijgen, maar daadwerkelijk verdubbelen. Die klanten lijken ook nog eens heel bewust voor lokale groene stroom te kiezen. Het aantal opzeggingen ligt bij Energie VanOns namelijk mijlenver onder het voor energiebedrijven gebruikelijke percentage. Dat onze klanten graag klant blijven; daar zijn we pas echt trots op! https://energie.vanons.org/


Top 7 innovaties van zonnepanelen

Category : Informatie

flexibel, doorzichtig en verwerkt in kleren

Hoewel we bij een zonnepaneel al snel denken aan een rechthoekig donker tablet, komt er dankzij het harde werk van wetenschappers en ondernemers steeds meer diversiteit in de zonnepanelen. Ze zijn er nu in alle vormen en met een heleboel nieuwe eigenschappen, waardoor je ze op meer plekken kan toepassen. Een lijstje met de nieuwste soorten zonnepanelen.

Dubbelzijdige zonnepanelen

Het klinkt logisch: is het niet zonde dat zonnepanelen maar aan één kant zonne-energie opvangen? Daardoor moet je ze altijd plat leggen en kunnen ze niet de hele dag het meeste uit de koperen knaap in de lucht halen. Niet gek dus dat tweezijdige zonnepanelen een soort heilige graal zijn in de wereld van groene stroom. Vorig jaar vertelde Solliance dat er nu panelen bestaan die aan beide kanten dezelfde opbrengst hebben. Een veelbelovende techniek voor de toekomst dus.

Oprolbare zonnepanelen

Als je gaat kamperen is het handig om duurzame stroom op te wekken. Met een oprolbaar paneel past de stroomvoorziening in de auto, caravan of vouwwagen en zorg je op de camping toch voor groene energie. De techniek voor oprolbare zonnepanelen is inmiddels, na jaren van ontwikkeling, ver genoeg voor toepassingen. De Nederlandse volleyballer Jelle Hilarius heeft een bedrijf dat uitrolbare zonnepanelen voor sportvelden levert. Als de velden niet gebruikt worden kunnen ze stroom opwekken; een voetbalveld is genoeg voor 85 huizen. De flexibiliteit zorgt ervoor dat je zonnepanelen op meer plekken toe kan passen.

Kristallen zonnepanelen

De bekende zonnepanelen bestaan uit silicium; hetzelfde materiaal waar chips van worden gemaakt. Dit materiaal is goedkoop en kan inmiddels massaal geproduceerd worden, maar het heeft ook nadelen; het is bijvoorbeeld rigide waardoor flexibele zonnepanelen maken duur en ingewikkeld is. Perovskiet, een kristalsoort die net als silicium zon kan omzetten in stroom, is een veelbelovend alternatief. Vooralsnog is het duurder dan silicium, maar als de kinderziektes (zoals de kwetsbaarheid van de kristallen) opgelost worden zijn de beloften groot: eenvoudige goedkope productie van hele grote oppervlakten, die bovendien transparant en flexibel kunnen zijn. Daarover gesproken:

Doorzichtige zonnepanelen

Ramen zijn fijn – onmisbaar zelfs, voor daglicht en om van uitzicht te genieten. Maar wat nou als je een deel van het daglicht kan gebruiken voor groene stroom. Dan zijn de grote kantoortorens plotseling zelfvoorzienend, omdat de honderden raampjes allemaal energie opwekken. Er lopen verschillende proeven en er zijn startups die (semi)transparante zonnepanelen aanbieden. Deze techniek kan de energiehuishouding van hoogbouw totaal veranderen. Het nadeel: een deel van het licht valt weg, waardoor je altijd ‘getinte’ ruiten hebt – en dat vindt niet iedereen fijn.

Zonnepanelen in textiel

Lastig hoor, om op vakantie in je tentje altijd een powerbank mee te nemen. Gelukkig is het Nederlandse onderzoekers gelukt om zonnepanelen in textiel te weven. De Saxion-hogeschool denkt dat ponchos, tentdoeken, gordijnen en schorten zo een bron van energie kunnen worden. Het nadeel van deze techniek? Een flexibele zonnecel heeft een mindere opbrengst. Maar dat is geen probleem als je de hele dag een poncho draagt en daarmee je telefoon, smart watch of andere elektronica oplaadt.

Zonnepanelen als kunstwerk

De kritiek op ‘zonneweides’, weilanden vol zonnepanelen, klinkt de laatste tijd luider. Het is landschapsvervuiling en neemt schaarse landbouwgrond in beslag, die we beter elders kunnen gebruiken. Gelukkig zijn er groeiende groepen ontwerpers, kunstenaars en architecten die proberen de monotomie van saaie zwarte oppervlakken te doorbreken. Onlangs presenteerde een Indiaas architectenbureau bijvoorbeeld een fraaie berg gemaakt van zonnepanelen. Deze ziet er imposant uit en wekt ondertussen genoeg stroom op om een groot festival van stroom te voorzien.

Drijvende zonnepanelen

Misschien is dit geen innovatie van de zonnecel zelf, maar het is wel een doorbraak voor de mogelijke locaties van zonnecellen. Leg panelen op een vlot en je hebt een drijvend zonnepaneel dat je neer kan leggen op de vele waters die Nederland rijk is. En hoewel ook deze ontwikkeling kritiek oproept, proberen dappere pioniers nu ook de Noordzee te trosteren, door stormbestendige drijvende zonneboerderijen te bouwen. Als dat uiteindelijk goed genoeg werkt zou dat veel betekenen voor de energiehuishouding van Nederland, bijvoorbeeld omdat je tussen de windparken in zonnepanelen neer kan leggen.

Bron: https://www.change.inc/energie/zonnepanelen-innovatie-36211


‘Stop met zonneparken en leg zonnepanelen op daken’

Category : Informatie

Daarvoor pleit Wouter Veldhuis, Rijksadviseur voor de fysieke leefomgeving.

Stop met het bouwen van zonneparken en zet in op zonnepanelen op daken. Daarvoor pleit Wouter Veldhuis, Rijksadviseur voor de fysieke leefomgeving. Op slechts tien procent van de bedrijfsdaken in Nederland liggen nu zonnepanelen.

“Het afgelopen jaar kwamen er zestig zonneparken bij, en de komende jaren nog eens vierhonderd. Je hebt het dan over 28 vierkante kilometer extra zonnepark, de grootte van een stad als Leiden. Dat moeten we niet willen.”

Rijksadviseur Veldhuis is in januari voor vier jaar aangesteld. Hij mag gevraagd en ongevraagd advies geven aan de regering. “Miljarden euro’s subsidie gaan naar de zonneparken. Dat moet zo snel mogelijk naar de daken”, zegt hij.

Ook hoogleraar energietransitie Jan Rotmans pleit daarvoor. Door de hoge subsidies is het volgens hem begrijpelijk dat boeren voor een zonnepark kiezen. “Een boer verdient al gauw zo’n vijfduizend euro per jaar aan één hectare grond met panelen. Dat verdient een stuk beter dan een weiland met gras.”

Klimaatdoelstelling

Verandering is nodig, want vooralsnog gebeurt er nog maar weinig op de daken, ziet Rotmans. “Bedrijfsdaken, woningdaken: ze zijn nog nauwelijks bedekt met panelen. En wat doen we: we gooien ze massaal in de weilanden. Daarbij verdienen op dit moment vooral buitenlandse investeerders aan die zonneparken. Heel onwenselijk allemaal.”

Volgens Rotmans is er in Nederland 2,5 miljard vierkante meter hard oppervlak. Hij noemt bedrijfsdaken, woningdaken en bijvoorbeeld ook de haven van Rotterdam. De hoogleraar betoogt dat met slechts de helft van die 2,5 miljard vierkante meter hard oppervlak Nederland de klimaatdoelstelling kan halen.

De zonneparken zijn bovendien vaak niet goed voor de biodiversiteit, zegt Friso van der Zee, ecoloog van de Universiteit Wageningen. Hij deed onderzoek naar de biodiversiteit in 25 zonneparken en slechts drie voldeden aan de maatstaven.

Van der Zee ziet dat de beheerders van de parken te weinig aandacht besteden aan het onderhoud. Daarnaast staan de panelen vaak te dicht bij elkaar. “Ik vind geld verdienen prima, maar ik zou graag een betere balans zien tussen geld verdienen en biodiversiteit.”

Geen wettelijke mogelijkheden

Ook in Amersfoort wordt binnenkort een groot zonnepark in een weiland gebouwd. Volgens wethouder Duurzaamheid Astrid Janssen is er geen andere keuze. “Ook in onze gemeente liggen maar op weinig daken panelen, een doorn in m’n oog. Ik heb helaas geen wettelijke mogelijkheden om de eigenaren te dwingen. Dat is heel frustrerend en eigenlijk niet uit te leggen aan de bewoners van Amersfoort.”

Een wetswijziging waarmee gemeenten dakeigenaren wel kunnen dwingen om panelen te plaatsen, komt eraan. De verwachting is echter dat die nog zeker een jaar duurt. “Ondertussen bouwen we elk jaar ongeveer drie miljoen vierkante meter nieuw industriedak”, zegt Rotmans. “En daar ligt dan weer nauwelijks een paneel op.”

Bron NOS


Tweede Kamer verklaart afbouw salderingsregeling zonnepanelen definitief controversieel

Category : Informatie

Daarmee wordt de wet in de Tweede Kamer pas na de verkiezingen behandeld

De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel voor de afbouw van de salderingsregeling voor zonnepanelen definitief controversieel verklaard. Daarmee wordt de wet in de Tweede Kamer pas na de verkiezingen behandeld.

De Vaste Kamercommissie voor Economische Zaken & Klimaat besloot eind januari al om de Tweede Kamer te vragen het wetsvoorstel controversieel te verklaren. In de plenaire vergadering van de Tweede Kamer is deze week de definitieve lijst van controversiële onderwerpen vastgesteld door Kamervoorzitter Arib. Op die lijst staat ook het wetsvoorstel van het ministerie van Economische Zaken & Klimaat voor de afbouw van de salderingsregeling.

Afbouw mogelijk uitgesteld
Uit navraag van de redactie van Solar Magazine werd daarbij duidelijk dat de afbouw van de salderingsregeling door deze ontwikkeling mogelijk uitgesteld moet worden. ​​Om in de praktijk daadwerkelijk op 1 januari 2023 met de afbouw van de salderingsregeling te kunnen starten, moeten zowel de netbeheerders als de energiebedrijven diverse voorbereidingen treffen. Zo moeten de netbeheerders ervoor zorgen dat alle kleinverbruikers een meetinrichting hebben die de afname en invoeding van elektriciteit op het net apart kan meten.

Voor 1 januari 2023 moeten alle kleinverbruikers daarom een aanbod van hun netbeheerder hebben gekregen om een geschikte meter te laten installeren die aan de verplichting voldoet dat afname en invoeding apart kunnen worden gemeten. De energiebedrijven wacht minstens een even lastige klus, want zij moeten onder meer hun facturatiesystemen op orde brengen.

Teleurgesteld en onnodig
De Nederlandse netbeheerders stelden het in een reactie onnodig en jammer te vinden dat de Tweede Kamer het wetsvoorstel voor de afbouw van de saldering pas na de verkiezingen wil behandelen. ‘Voor consumenten en marktpartijen die aan de slag willen met zonnepanelen brengt dit uitstel nu weer onzekerheid met zich mee’, aldus de netbeheerders.

Ook branchevereniging Holland Solar stelde teleurgesteld te zijn. ‘Dat dit dossier – met alle risico’s van dien – over de verkiezingen heen wordt getild, is ontzettend jammer. Wij zijn nog altijd voorstander van het wetsvoorstel en hopen dat de “nieuwe” Tweede Kamer het straks alsnog aanneemt.’

Bron Solar Magazine